WIADOMOŚCI

×

Błąd

Template file not found. toolbar.submenu.php

Tłumiki akustyczne

Tłumik akustyczny to element instalacji wentylacyjnej służący do ograniczania hałasu przenoszonego wewnątrz przewodów (kanałów) wentylacyjnych. W zależności od konstrukcji oraz sposobu ograniczenia energii fali akustycznej przenoszonej w przewodzie wentylacyjnym, tłumiki dzielimy na trzy zasadnicze grupy: Tłumiki absorpcyjne są stosowane najczęściej w instalacjach wentylacyjnych. Działają wykorzystując zjawisko rozproszenia energii akustycznej w porach materiału pochłaniającego. Najprostszym przykładem tłumika absorpcyjnego jest kanał ze ściankami wyłożonymi materiałem pochłaniającym. Tłumiki refleksyjne wykorzystują zjawiska wywołane zmiennym oporem akustycznym wewnętrznej powierzchni kanału. Zmiana pola przekroju kanału powoduje, odbicie części energii fali akustycznej w kierunku źródła. W kanale zmianę przekroju można uzyskać poprzez zmianę pola powierzchni, krzywizny lub odgałęzienia boczne. Podobny efekt wystąpi w przypadku zastosowania materiałów o różnych własnościach akustycznych. Tłumiki aktywne kompensują hałas dźwiękami pochodzącymi z dodatkowych źródeł. Ograniczenie sygnału źródła następuje poprzez wzbudzenie dodatkowego sygnału, z odpowiednio dobranym opóźnieniem. Powstała w ten sposób fala kompensująca rozchodzi się w przeciwfazie w kierunku fali bieżącej i tym samym powoduje ograniczenie energii akustycznej.
  • 2210 wyświetleń
Dodane przez:: Deleted user . Kategorie: Literatura . Dodano: 24 grudzień 2013.

Więcej od tego użytkownika :

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.