Kalendarz news365.pl umożliwia eksport danych do prywatnych kalendarzy użytkowników serwisu. Najbardziej popularne to kalendarz Google oraz MS Outlook. Zamieszczamy informacje jak importować dane z kalendarza news365.pl.

Kolejną po konferencji prasowej formą spotkania z dziennikarzami jest briefing prasowy. Są tacy, którzy uważają, że ten stosunkowo nie dawno wprowadzony model, jest atrakcyjniejszy od swojej starszej siostry. Konferencja i briefing mają oczywiście wiele wspólnego, ale ten drugi rodzaj wydarzenia ma bardziej „luźny” charakter.

Najbardziej popularną formą bezpośredniego przekazywania mediom informacji jest konferencja prasowa. Zwykle organizowana w siedzibie organizatora lub innym miejscu, którego dotyczy tematyka spotkania.

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.