Informujemy, że  wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie przygotowania kwerend oraz zestawień bibliograficznych w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Treść Zarządzenia nr 14/2019 dotycząca tych zmian znajduje się tutaj

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.