plakat W. KONDUSZWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida zaprasza 12 września, godz. 18.00, Klub Pro Libris im. Andrzeja K. Waśkiewicza na promocję książki Tajemnice garnizonów radzieckich w Polsce oraz spotkanie z autorem Wojciechem Konduszą, nauczycielem akademickim, pracownikiem samorządowym, badaczem legnickiego życia społecznego i politycznego oraz historii stacjonowania w Polsce Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Prowadzenie: Żaneta Cierach.
Po spotkaniu możliwość nabycia książki.

Wojciech Kondusza – polonista, filozof, publicysta i autor książek historycznych. Doktor nauk humanistycznych (filozofia). Wieloletni nauczyciel akademicki, a obecnie kierownik jednego z wydziałów w UM w Legnicy. Opublikował wiele książek, artykułów naukowych i publicystycznych, m. in.: „Mała Moskwa. Rzecz o radzieckiej Legnicy", „Śladami Małej Moskwy", „Sabadach i jego Muzeum Armii Radzieckiej". Aktualnie jest Prezesem stowarzyszenia "Pamięć i Dialog".

...Mimo upływu lat i dotychczasowego dorobku badawczego, problematyka obecności PGW AR na ziemiach polskich nadal budzi emocje i stawia wiele pytań. Na niektóre z nich próbuje odpowiedzieć prezentowana Czytelnikom książka. Opowiada ona o życiu codziennym radzieckich garnizonów.
W oparciu o różnorodną, obszerną i jednocześnie unikalną bazę źródłową (wydawnictwa garnizonowe, niepublikowane wspomnienia, rozmowy z byłymi mieszkańcami garnizonów, informacje i relacje zamieszczone na rosyjskich stronach internetowych byłych żołnierzy, oficerów i uczniów szkół garnizonowych, fotografie, dokumenty archiwalne), po raz pierwszy w literaturze poświęconej stacjonowaniu wojsk radzieckich w Polsce w latach 1945 – 1993 przedstawia się obraz garnizonu radzieckiego od środka; szkicuje się to, co działo się za szczelnymi murami wojskowych miasteczek i co przed pół wieku było pilnie strzeżoną tajemnicą: rekrutację poborowych, zorganizowanie garnizonu, szkolenie wojskowe i indoktrynację żołnierzy, kulturę w garnizonach, zwyczaje i tradycje świętowania, spędzanie czasu wolnego, życie intymne wojskowych, , warunki bytowe żołnierzy, organizację wyżywienia i wewnętrznego handlu, stosunek do Polski, kwestie etniczne i światopoglądowe, miejsce i rolę kobiet w garnizonie, życie rodzin oficerów i ich dzieci, żołnierski folklor, zjawiska patologiczne, takie jak „fala", pijaństwo, spekulacja i wiele innych. Jest też o pieriestrojce w armii, jawności i nowym myśleniu, a także o zerwaniu z komunizmem i pojednaniu armii z Cerkwią prawosławną. Jest to zarazem wielowymiarowa opowieść o codzienności Związku Radzieckiego - w pomniejszonej skali tworzyły go eksterytorialne garnizony w Polsce - i mentalności jego mieszkańców w okresie powojennym, a także o formowaniu „nowego typu człowieka" – homo sovieticusa. dr Wojciech Kondusza

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.