Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Wydawnictwo „Pro Libris” informują, iż

termin nadsyłania prac na V Konkursu „Debiut Poetycki Pro Libris” został przedłużony do 30 czerwca 2020 r.

Termin został prolongowany z powodu dostarczenia niewystarczającej ilości prac. W związku z przesunięciem terminu zgłoszeń jury konkursowe zapozna się z nadesłanymi pracami i wyłoni laureata w lipcu 2020 r. Publikacja debiutanckiego tomiku nastąpi do końca przyszłego roku. Pozostałe warunki pozostają bez zmian.

Nagrodą główną w konkursie jest wydanie tomiku wierszy Laureata w nakładzie 200 egzemplarzy. Pozostali autorzy mają szansę na publikację wybranych wierszy w kwartalniku „Pro Libris”.

Warunku udziału w konkursie:

  1. Konkurs jest skierowany do osób wywodzących się z województwa lubuskiego lub obecnie zamieszkujących na jego terenie, które nie ukończyły 35 roku życia oraz których twórczość poetycka nie ukazała się jeszcze w formie książkowej.
  2. Tematyka wierszy zgłaszanych do Konkursu jest dowolna.
  3. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej oraz nagradzane w konkursach.
  4. Uczestnicy Konkursu nadsyłają nie mniej niż 40 wierszy, z których każdy powinien być opatrzony godłem (pseudonimem autorskim, a nie znakiem graficznym). Wiersze w formie wydruku komputerowego oraz na płycie CD należy nadsyłać na adres: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, z dopiskiem: V Konkurs „Debiut Poetycki Pro Libris”
  5. Dane uczestnika (imię i nazwisko, adres do korespondencji, e-mail, nr telefonu) należy umieścić w osobnej kopercie opatrzonej tym samym godłem.
  6. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do końca czerwca 2020 roku.
  7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.

Zapytania i uwagi prosmy kierować do p. Ewy Mielczarek, Dział Wydawnictw WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tel. 68 45 32 637, kom. 603 610 906, e-mail: prolibris@wimbp.zgora.pl

Szczegóły w Regulaminie ::

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.