Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida otrzymała dotację w kwocie 90 000,00 zł z Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: "Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu".

Zadanie realizowane będzie w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze do końca 2020 roku i dotyczy digitalizacji oraz publikacji w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej starodruków, rękopisów, w tym silesiaców, poloniców z XVII/XVIII w. ze zbiorów Biblioteki Norwida oraz manuskryptów, starodruków i tekstów liturgicznych z XV/XVI w., a także późniejszych (dotyczących cysterskiego klasztoru w Paradyżu, wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii) ze zbiorów Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu.

Digitalizację całego materiału wykona firma zewnętrzna. Po digitalizacji pracownicy WiMBP stworzą  i wprowadzą do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej informacje (w formie metadanych) o zasobie zdigitalizowanych publikacji. W ramach projektu zakupiony zostanie także podstawowy sprzęt służący realizacji projektu, w tym: 2 komputery i 3 dyski twarde do archiwizacji zbiorów.

Powyższego wyboru dokonano ze względu na wysoki potencjał naukowy i kulturotwórczy spośród najstarszych i najwartościowszych publikacji, które do tej pory nie zostały zdigitalizowane. Dokonując selekcji starodruków z zasobu WiMBP wzięto pod uwagę przede wszystkim aspekt regionalny, stąd też wybrano silesiaca oraz polonica, cenne dla badaczy dziejów Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa świeckiego i ewangelickiego na terenie Śląska, obecnej Ziemi Lubuskiej i Brandenburgii w XVII i XVIII w. Dotyczą ich druki wydane w Żarach, Żaganiu, Sulechowie, Frankfurcie n/Odrą i Berlinie. Ponadto przeznaczono do digitalizacji rękopisy w większości dotyczące cechów rzemieślniczych.

Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu wzbogaci zbiory Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o manuskrypt, starodruki tekstów liturgicznych oraz prac z zakresu religii i historii (z XV-XVI w.), a także późniejsze publikacje regionalne dotyczące cysterskiego klasztoru w Paradyżu, od 2017 r. wpisanego przez Prezydenta RP na listę Pomników Historii. Wszystkie pozycje ze względu na ich cenność i unikatowość są bardzo rzadko udostępniane czytelnikom.

Głównym celem projektu jest zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz degradacją części cennych i unikatowych materiałów, stanowiących skarby polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Proces digitalizacji umożliwi korzystanie z zasobu w celach naukowych, edukacyjnych dla użytkowników profesjonalnych i amatorów (m.in.: badacze, studenci, uczniowie, osoby prywatne, instytucje). Zdalne udostępnianie umożliwi korzystanie z zasobu nieograniczonej liczbie czytelników oraz prowadzenie prac badawczych na zbiorach bez udziału oryginalnych egzemplarzy, do których dostęp jest ograniczony z powodu ich wartości oraz podatności na zniszczenie.

Projekt "Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu".
Dofinansowanie w kwocie 90 000 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
w ramach Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa” 

logo MKiDN

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.