na fb NOWOROCZNE WIERSZOWANIE

5. Noworoczne Wierszowanie (KONKURS JEDNEGO WIERSZA) w formie filmowej, które odbyło się 14 stycznia 2021 r., zostało zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Współorganizatorzy konkursu to Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Zespół Kół Naukowych UZ „Gradiam”.

Udział w konkursie mógł wziąć każdy twórca zamieszkały w województwie lubuskim od 13 roku życia. Do konkursu zostały zakwalifikowane aż 22 nagrania wierszy, a poziom przesłanych tekstów był bardzo wysoki. W  5. Noworocznym Wierszowaniu wzięli udział nie tylko poeci  z Zielonej Góry i okolic, ale również z Gubina, Nowogrodu Bobrzańskiego, Nowej Soli i Świebodzina. Zwycięzców Konkursu wyłoniło Jury powołane przez organizatora, które oceniało wyłącznie wiersze (a nie sposób ich nagrania lub recytacji).

 Jury w składzie: Agnieszka Ginko, Marcin Radwański i Klaudiusz Mirek po długich obradach mailowych i telefonicznych przyznało ostatecznie 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia drukiem w czasopismie Pro Libris:

  • I miejsce: bon do Empiku o wartości 300 zł - Marlena Jeziorska (Nowa Sól) za wiersz rozpoczynający się od słów "Nie wiem"
  • II miejsce: bon do Empiku o wartości 200 zł - Agnieszka Der (Zielona Góra) za wiersz  #37
  • III miejsce: bon do Empiku o wartości 100 zł - Katarzyna Jarosz-Rabiej (Zielona Góra)  za wiersz Mężczyzna, o którym często myślę

Wyróżnienia drukiem w czasopiśmie „Pro Libris”:

  • Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek (Zielona Góra) za wiersz MORSKA BRYZA Pamięci siostry Wioletty 
  • Natalia Haczek (Zielona Góra)  za wiersz Miłość zdalna
  • Klaudia Małagocka (Świebodzin) za wiersz Róża

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „Pro Libris”. Organizatorzy konkursu będą kontaktować się w celu przekazania nagród. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom, ale także wszystkim, którzy złożyli wiersze na 5. Noworoczne Wierszowanie. Dużą przyjemnością było dla nas zapoznanie się z przesłanymi tekstami i wiele z nich zapadło w naszą pamięć. 

Jury: 

  • Agnieszka Ginko – Przewodnicząca (poetka, bibliotekarka, Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma „Pasje literackie”)
  • Marcin Radwański - członek Jury (pisarz, bibliotekarz, Wiceprezes zielonogórskiego oddziału ZLP, Redaktor Naczelny czasopisma „Pasje literackie”)
  • Klaudiusz Mirek - członek Jury (przewodniczący Zespołu Kół Naukowych „Gradiam” Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

 

 

 

 

 

5. Noworoczne Wierszowanie (KONKURS JEDNEGO WIERSZA) w formie filmowej zostało zorganizowane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Współorganizatorzy konkursu to Zielonogórski Oddział Związku Literatów Polskich oraz Zespół Kół Naukowych UZ „Gradiam”. Udział w konkursie mógł wziąć każdy twórca zamieszkały w województwie lubuskim od 13 roku życia. Do konkursu zostały zakwalifikowane aż 22 nagrania wierszy, a poziom przesłanych tekstów był bardzo wysoki. W  5. Noworocznym Wierszowaniu wzięli udział nie tylko poeci  z Zielonej Góry i okolic, ale również z Gubina, Nowogrodu Bobrzańskiego, Nowej Soli i Świebodzina. Zwycięzców Konkursu wyłoniło Jury powołane przez organizatora, które oceniało wyłącznie wiersze (a nie sposób ich nagrania lub recytacji).

 Jury w składzie: Agnieszka Ginko, Marcin Radwański i Klaudiusz Mirek po długich obradach mailowych i telefonicznych przyznało ostatecznie 3 nagrody główne oraz 3 wyróżnienia drukiem w czasopismie Pro Libris:

I miejsce: bon do Empiku o wartości 300 zł - Marlena Jeziorska (Nowa Sól) za wiersz rozpoczynający się od słów "Nie wiem"

II miejsce: bon do Empiku o wartości 200 zł - Agnieszka Der (Zielona Góra) za wiersz  #37


III miejsce: bon do Empiku o wartości 100 zł - Katarzyna Jarosz-Rabiej (Zielona Góra)  za wiersz Mężczyzna, o którym często myślę

Wyróżnienia drukiem w czasopiśmie „Pro Libris”:

Elżbieta B. Kościucha-Wieczorek (Zielona Góra) za wiersz MORSKA BRYZA Pamięci siostry Wioletty

Natalia Haczek (Zielona Góra)  za wiersz Miłość zdalna

Klaudia Małagocka (Świebodzin) za wiersz Róża

Wszystkie nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną zaprezentowane w czasopiśmie „Pro Libris”. Organizatorzy konkursu będą kontaktować się w celu przekazania nagród. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym osobom, ale także wszystkim, którzy złożyli wiersze na 5. Noworoczne Wierszowanie. Dużą przyjemnością było dla nas zapoznanie się z przesłanymi tekstami i wiele z nich zapadło w naszą pamięć.

Jury:
Agnieszka Ginko – Przewodnicząca (poetka, bibliotekarka, Z-ca Redaktora Naczelnego czasopisma „Pasje literackie” )


Marcin Radwański - członek Jury (pisarz, bibliotekarz, Wiceprezes zielonogórskiego oddziału ZLP, Redaktor Naczelny czasopisma „Pasje literackie” )


Klaudiusz Mirek - członek Jury (przewodniczący Zespołu Kół Naukowych „Gradiam” Uniwersytetu Zielonogórskiego)

 

 

  

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.