powstanieWojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w dniach 11-31 stycznia br., zaprezentuje w holu Biblioteki wystawę czasową pn. Powstanie Warszawskie piosenką i wierszem pisane z okazji 100. rocznicy urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli Pokolenia Kolumbów.

Ekspozycja prezentuje unikalne fotografie powstańców – dzieci, młodzieży, żołnierzy, sanitariuszek, łączniczek AK, a także miasta objętego walką, poprzecinanego barykadami, zburzonego. Zdjęciom towarzyszy powstańcza poezja i teksty piosenek, które opisują wydarzenia tamtych dni, a przede wszystkim przekazują ducha, nadzieję, emocje, które towarzyszyły wszystkim zaangażowanym
w walkę.

Wystawę wzbogacają m.in.: wydania codziennego „Biuletynu Informacyjnego” z 31 lipca 1944 r., gazetki Batalionu im. Łukasińskiego „W Walce” z dnia 2, 6 oraz 27 sierpnia 1944 r. oraz fragmenty pamiętnika Józefy Lis-Błońskiej, matki Danuty Lis-Błońskiej – łączniczki i uczestniczki Powstania Warszawskiego.

Wystawę prezentowana dzięki uprzejmości Książnicy Pomorskiej im. Stanisława Staszica w Szczecinie.           
Krzysztof Kamil Baczyński – poeta, powstaniec warszawski, pseudonim „Krzyś”. Urodził się
22 stycznia 1921 roku. Zginął 4 sierpnia 1944 roku czasie powstania warszawskiego jako żołnierz batalionu "Parasol" Armii Krajowej od kuli snajpera broniąc Pałacu Blanka na pl. Teatralnym
w Warszawie.

Rozkaz o godzinie "W" nie dotarł na czas do wszystkich dowódców niższego szczebla. Wybuch Powstania Warszawskiego zaskoczył podchorążego "Krzysia" wraz z grupką żołnierzy jego sekcji na ul. Focha, w pobliżu pl. Teatralnego, gdzie został wysłany po odbiór butów dla oddziału. Nie mogąc przedostać się na miejsce koncentracji macierzystej jednostki (Wola - Ewangelicki Dom Starców przy ul. Żytniej 36) wraz ze swoją sekcją przyłączył się do oddziału złożonego z ochotników, którymi dowodził ppor. "Leszek" (Lesław Kossowski, późniejszy dowódca Reduty "Ratusz - Pałac Blanka" na odcinku kpt. "Gozdawy").

powstancze-biogramy/krzysztof-baczynski

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.