Biblioteka Obcojęzyczna 

parter: tel. 68 4532638

e-mail:b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl
www.facebook.com/BibliotekaObcojezycznaWZielonejGory/


Koordynator: Agnieszka Ginko-Humphries, starszy bibliotekarz
Anita Lange-Fijołek, młodszy bibliotekarz

 

Biblioteka Obcojęzyczna mieści się na parterze Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida, naprzeciwko Wypożyczalni Głównej. Mogą z niej korzystać wszystkie osoby zapisane do Biblioteki Wojewódzkiej i jej oddziałów. Do zapisania się potrzebny jest dokument tożsamości. Otwarcie Biblioteki Obcojęzycznej nastąpiło 17 czerwca 2012 roku. 14 czerwca 2012 roku została podpisana umowa o partnerstwie pomiędzy WiMBP im. C. Norwida a Ambasadą USA w Polsce i realizacji programu „Ameryka w twojej bibliotece”, co w znaczący sposób przyczyniło się do zrealizowania inicjatywy utworzenia Biblioteki Obcojęzycznej, spełniającej oczekiwania czytelników zainteresowanych literaturą w językach obcych. W ramach tej umowy Biblioteka prowadzi Centrum america@your library - udostępnia książki amerykańskie otrzymywane od Ambasady USA: literaturę, książki popularnonaukowe, a także filmy oraz książki do nauki języka.

Biblioteka Obcojęzyczna posiada w swoich zbiorach książki w różnych językach, zarówno literaturę piękną, jak i popularnonaukową. Wypożyczamy książki do nauki języków oraz książki w języku angielskim, niemieckim, hiszpańskim, włoskim i francuskim dostosowane do różnych poziomów – od podstawowego do zaawansowanego z audiobookami. Największe działy to proza angielska, amerykańska, niemiecka i francuska (klasyka i współczesne powieści, bestsellery). Wypożyczamy też literaturę rosyjską i powieści w innych językach, m.in. po włosku, hiszpańsku i ukraińsku.

 Organizowane wydarzenia i zajęcia

Biblioteka Obcojęzyczna prowadzi przez cały rok, z przerwą wakacyjną, konwersacje z języka angielskiego dla grupy średnio zaawansowanej i zaawansowanej. Prowadzimy również konwersacje i konsultacje w języku niemieckim oraz konwersacje w języku polskim dla obcokrajowców.

Cykliczne wydarzenia to min.: Pogotowie Językowe (indywidualne konwersacje z języka angielskiego dla czytelników organizowane w okresie wakacji i ferii, ogłaszane na stronie WiMBP), Europejski Dzień Języków, Dzień Amerykański oraz spotkania na temat kultury, zwyczajów i literatury różnych krajów. Działa również Dyskusyjny Klub Książki w języku angielskim. Biblioteka Obcojęzyczna współpracuje ponadto z Ambasadą USA przy organizacji programów kulturalnych poświęconych Stanom Zjednoczonym, zapraszając prelegentów na prezentacje i organizując wystawy.

Biblioteka Obcojęzyczna – oferta dla grup szkolnych (od klasy 7 SP do klas maturalnych)

Istnieje możliwość udziału w lekcji bibliotecznej. Oferta obejmuje prezentację w języku angielskim lub niemieckim na temat wybranego autora lub kultury Wielkiej Brytanii, USA lub Niemiec. Można również obejrzeć film edukacyjny w języku angielskim (z tłumaczeniem na polski w razie potrzeby).

 

The Foreign Language Library – our offer

The Foreign Language Library is located on the ground floor of The Cyprian Norwid Regional and City Public Library in Zielona Góra, opposite the Main Lending Room. All persons registered in the Regional Library and its branches can use it. To register at the Library, one needs to provide an ID and a proof of short-term or long-term residency in Poland.

We lend books for language learning, as well as books in English, German, Spanish, Italian and French, adapted to different levels - from basic to advanced with audiobooks . The largest section is English, American, German and French prose (we provide both classic and contemporary novels together with bestsellers). We also lend Russian literature as well as novels in other languages, including Italian, Spanish and Ukrainian.

We are starting free group conversations in Polish for people who already speak a little Polish and would like to acquire better communication skills. Tuesdays, at 10.00-11.00 and 11.00-12.00 from 1st March 2019. You need to register, tel: 68 4532638. We are also beginning free individual consultations and conversations in German for young people and adults.

We also organize events devoted to other countries and cultures, classes in English and library lessons for schools in English and German. We invite you to cooperate with us.

Contact: tel. 68 4532638, e-mail: b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl

Opening hours: Monday and Wednesday 10.00-18.00,

Tuesday, Thursday and Friday 10.00-16.00, Saturday 9.00-15.00

65-077 Zielona Góra , al. Wojska Polskiego 9.

 

Приглашаем посетить библиотеку иностранной литературы! На наших полках появляется все больше повестей на русском и украинском языках, а также учебников польского языка. Ассортимент книг пополняется согласно предложениям читателей. Чтобы взять книгу в библиотеке, достаточно единоразово завести карту (для этого нужен документ подтверждающий личность и подтверждение временного или постоянного проживания в Польше, например, karta pobytu или контракт).

Кроме того, в библиотеке начинаются бесплатные разговорные клубы для тех, кто уже немного начинает осваивать польский язык и хотел бы его улучшить. Встречи будет проводить Каролина Охнёвска, новый сотрудник библиотеки иностранной литературы, с 1 марта 2019 года, во вторники, 10.00-11.00, 11.00-12.00. Записаться на клуб можно по телефону 68 4532638, по электронной почте b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl либо лично в библотеке (партер, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Wojska Polskiego 9, Zielona Góra)

Библиотека иностранной литературы приглашает также всех желающих к сотрудничеству при организации следующего Украинского Вечера.

 

Пропозиція бібліотеки іноземних мов 

Запрошуємо вас випозичати книги російською та українською мовами чи підручники для вивчення польської, адже каталог бібліотеки розширюється і бібліотека замовляє книги відповідно до пропозицій читачів. Щоб взяти книгу в бібліотеці, досить одноразово завести карту (для цього потрібен документ, що підтверджує особу та підтвердження тимчасового або постійного проживання в Польщі, наприклад, karta pobytu або контракт).

Ми також починаємо запис на безкоштовний розмовний клуб польської мови для тих, хто вже говорить трохи польською, і хотів би практикувати вільне спілкування. Клубом буде керувати Кароліна Охньовська, новий співробітник бібліотеки з 1 березня 2019 року по вівторках, 10.00-11.00, 11.00-12.00. Зареєструватися можна по телефону 68 4532638 (Biblioteka Obcojęzyczna),  написавши імейл на b.obcojezyczna@wimbp.zgora.pl або ж особисто в бібліотеці (партер, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna, Wojska Polskiego 9, Zielona Góra).

Бібліотека іноземних мов запрошує всіх бажаючих до співпраці при організації наступного українського вечора.

BO2

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.