image00023Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida właśnie podsumowała projekty modernizacyjne i inwestycje przeprowadzone w 2020 roku. Dzięki nim przede wszystkim poprawi się jakość korzystania z zasobów i usług zielonogórskiej książnicy, a pracownicy zyskają lepsze warunki pracy. Omówiliśmy także projekt „Digitalizacji starodruków ze zbiorów WiMBP w Zielonej Górze oraz Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”, dzięki któremu do Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej trafiły kolejne unikatowe dokumenty.

Wymiana dwóch wind towarowych oraz zakup regałów do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych

 W ramach projektu „Modernizacja i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida” zlokalizowanego na IV i V piętrze, w  budynku głównym Wojewódzkiej przy al. Wojska Polskiego 9.” zamontowano 2 nowe dźwigi towarowe do transportu książek w komunikacji - Magazyn Książek - Czytelnia Ogólna i Magazyn Książek - Wypożyczalnia Główna oraz zakupiono system stacjonarnych regałów metalowych na książki czasopisma do Magazynu na IV i V piętrze (zakupiono 15 modułów stacjonarnych regałów na książki oraz 12 modułów stacjonarnych regałów na czasopisma – łącznie zakupiono i zamontowano ponad 300 pojedynczych regałów. Dodatkowo z oszczędności poprzetargowych udało się zakupić również 10-cioelementowy  blok regałów na książki do Centrum Bibliotecznego dla Dzieci i Młodzieży - "Biblioteki Pana Kleksa".

Całkowita  wartość projektu:  283 473,50 zł, w tym:

- wymiana 2 wind towarowych  – 102 397,50 zł,

- zakup i montaż regałów – 173 676,00 zł.

Finansowanie projektu:

- środki z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 250 000,00 zł

- wkład własny Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego     -  31 250,00 zł

- środki własne WiMBP                                                              -    2 223,50 zł

Projekt „Remont i zakup wyposażenia do Działu Magazynów i Zbiorów Zabezpieczonych Biblioteki Norwida w Zielonej Górze – III etap”
 uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

logo MKiDN

 

„Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu”

Przypomnijmy, że w pierwszym półroczu 2020 roku Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida otrzymała dotację z Programu Operacyjnego „Kultura cyfrowa” Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację zadania: "Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu". Projekt zyskał także wsparcie finansowe Województwa Lubuskiego.

Całkowita wartość projektu to: 114 500 zł

Wysokość dotacji z MKiDN – 90 000 zł, środki pozyskane z Województwa Lubuskiego – 24 500 zł.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wzbogaciła zbiory Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o 63 tytuły. Powyższego wyboru dokonano ze względu na wysoki potencjał naukowy i kulturotwórczy spośród najstarszych i najwartościowszych publikacji, które do tej pory nie zostały zdigitalizowane. Dokonując selekcji starodruków z zasobu WiMBP wzięto pod uwagę przede wszystkim aspekt regionalny, stąd też wybrano silesiaca oraz polonica, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia funkcjonowania szkolnictwa świeckiego i ewangelickiego na terenie Śląska i obecnej Ziemi Lubuskiej w XVII-XIX stuleciu. Blisko 50. rozmiarowo niewielkich dokumentów przybliża wiedzę o publicznych instytucjach edukacyjnych w Sulechowie na czele ze słynnym Królewskim Pedagogium. Studia nad materiałami pozwolą zapoznać się z postępami i zmianami w nauczaniu, obrazują ranking uczniów Pedagogium oraz zawierają szczegółowe plany lekcji. Sytuację w śląskich szkołach przybliżają również podręczniki religii katolickiej, regulaminy szkolne oraz plany lekcji miejskiej szkoły w Żarach. Wszystkie materiały z zakresu edukacji pochodzą z prężnie działających oficyn na Śląsku (Sagan, Sorau) oraz Brandenburgii (Züllichau, Berlin, Frankfurt an der Oder). Typograficznie z regionem związany jest także dokument dotyczący etyki chrześcijańskiej i teologii pastoralnej. Szeroko pojęte zagadnienie religii i duchowości rozwinął polski kaznodzieja Stanisław Sokołowski opisując kult świętych i błogosławionych kościoła katolickiego w Królestwie Polskim i Szwecji. Pokrewnym tematycznie dziełem jest traktat nt. reguły benedyktyńskiej normującej życie mnisze i wskazującej jak dążyć do osiągnięcia świętości, czystości i doskonałości duchowej oraz zbawienia. Kolejny z dokumentów porusza ważne dla historii kościoła katolickiego zagadnienie synodów prowincjonalnych w Diecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej. Wymienione polonica pochodzą z czołowych siedemnastowiecznych oficyn działających w Krakowie [Andrzeja Piotrkowczyka] i skupiającej silny potencjał typograficzny Antwerpii [Balthasara Moretusa]. W zasobie starodruków wyodrębnić można również dzieła zawierające zbiory aktów prawnych wydawanych przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma I, szeroko opisujące m.in. prawo kościoła, prawo wojskowe, prawo majątkowe, system walutowy, opiekę zdrowotną. Spośród zabytkowych manuskryptów przeznaczono do digitalizacji prace dotyczące cechów rzemieślniczych, zawierające szereg zapisków i notatek ukazujących warsztat pracy ich właścicieli. Szczególnie cennym dokumentem rękopiśmiennym jest kopiariusz – księga składająca się z wypisów dokumentów dotyczących rodziny Załuskich w latach 1685-1746.

Zielonogórski-Gorzowskie Wyższe Seminarium Duchowne w Paradyżu wzbogaciło zbiory Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej o 11 tytułów (manuskrypt, 3 inkunabuły oraz 7 starodruków). Są to prace o tematyce teologicznej i historycznej pochodzące z XV w. (3), XVI w. (7) i XVIII. w. (1). Zasób, poza jednym drukiem, nie był nigdy wcześniej poddany digitalizacji. W tym pojedynczym wypadku (czterotomowa Biblia, wyd. Norymberga 1487) jest to inkunabuł zawierający dodatkowe notatki znajdujące się na marginesach, materiał rękopiśmienny na wyklejkach, portret Mikołaja z Liry, autora komentarza do tego wydania Biblii oraz unikatową oprawę, co predysponuje go do digitalizacji. Oprócz powyższego przykładu w ZBC znalazły się m.in. Missale Lubucense iussu Dieterici von Bülow, episcopi Lubucensis. [Lübeck: s.n., ca 1491]; Antyfonarz z 1580 roku. Wszystkie pozycje ze względu na ich cenność i unikatowość są bardzo rzadko udostępniane czytelnikom. Głównym celem projektu było zabezpieczenie przed uszkodzeniem oraz degradacją części cennych i unikatowych materiałów, stanowiących skarby polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury. Proces digitalizacji umożliwi korzystanie z zasobu w celach naukowych, edukacyjnych dla użytkowników profesjonalnych i amatorów (m.in.: badacze, studenci, uczniowie, osoby prywatne, instytucje). Zdalne udostępnianie umożliwi korzystanie z zasobu nieograniczonej liczbie czytelników oraz prowadzenie prac badawczych na zbiorach bez udziału oryginalnych egzemplarzy, do których dostęp jest ograniczony z powodu ich wartości oraz podatności na zniszczenie. Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz Województwa Lubuskiego. 

 

Remonty - wykonane z dodatkowych środków finansowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego ( 165 000,00 zł)

Remont II piętra

Przeprowadzono remont pomieszczeń biurowych na II piętrze budynku głównego. Wyremontowano pokoje Działu Kadr, Księgowości, Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz Gabinet II Zastępcy Dyrektora. Zakres prac obejmował malowanie ścian i sufitów, położenie na podłogach nowej wykładziny obiektowej, wymianę oświetlenia oraz montaż nowych drzwi do pomieszczeń. Wyremontowane przestrzenie wyposażono w nowe meble   

- całkowity koszt – 98 000,00 zł

 

Remont schodów

Wyremontowano zewnętrzne schody  wejściowe do Galerii i Sali im. Janusza Koniusza od strony „Elżbietanek”. Po zdemontowaniu starej nawierzchni i odpowiednim przygotowaniu podłoża, podest i całą powierzchnię schodów wyłożono nowymi płytkami.

- całkowity koszt – 24 500,00 zł

 

Ekran projekcyjny

W ramach prac wykończeniowych związanych z wcześniejszą modernizacją Sali im. Janusza Koniusza na parterze w budynku głównym Biblioteki zakupiono i zamontowano w sali  elektryczny ekran projekcyjny oraz położono nad sufitem podwieszanym w sali kable HDMI ze wzmacniaczem łączące wideoprojektor boczny z pulpitem sterującym.

- całkowity koszt – 8 500,00 zł

 

Pracownia Digitalizacji

Przeniesiono Pracownię Digitalizacji do nowego pomieszczenia  wydzielonego z przestrzeni pomieszczeń na parterze budynku głównego zajmowanych wcześniej  przez Księgarnię VIRTUS. W nowej przestrzeni położono warstwę fizyczną sieci komputerowej, zamontowano w oknach podgumowane rolety zaciemniające oraz zakupiono część wyposażenia meblowego

- całkowity koszt – 12 000,00 zł

 

Instalacja wodno-kanalizacyjna

Wymieniono części  rur instalacji wodnej oraz piony kanalizacyjne w pomieszczeniach technicznych na niskim parterze budynku głównego przy al. Wojska polskiego 9

-  całkowity koszt – 22 000,00 zł        

 

image00004 image00012 image00032image00040image00042

 

Fundusze Europejskie dla rozwoju Lubuskiego.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.