"Wszystkie kolory świata"

„Wszystkie kolory świata” to wydana w lutym 2021 roku niezwykła książka.

Jest to zbiór 20 ilustrowanych opowiadań dla dzieci i młodzieży, które stworzyła charytatywnie grupa wyśmienitych polskich pisarek i pisarzy, ilustratorek i ilustratorów, jako gest solidarności i wsparcia dla dzieci i młodzieży narażonych na dyskryminację ze względu na różnego rodzaju odmienność ( wyglądu, zachowania, poglądów, orientacji ). Utwory w książce zostały ułożone w kolejności od tych przeznaczonych dla najmłodszych czytelników do coraz starszych. Tam, gdzie pojawia się inność, tam stale aktualny będzie temat tolerancji dla różnorodności. Opowiadania ujęte w zbiorze uczą uważności w spojrzeniu na drugiego człowieka, zrozumienia, empatii i zwykłej życzliwości. Pokazują, że świat, w którym mieszczą się „wszystkie kolory tęczy” może być lepszy i nie musi być opresyjny z tego powodu, że każdy z nas jest inny, wyjątkowy. Lektura ta, choć pisana dla dzieci, powinna być obowiązkowa dla rodziców pomagając im objaśniać i odkrywać z dziećmi wartości niejednorodnego świata. Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest na wsparcie całodobowego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 prowadzonego przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

Polecam,

Zofia Tomala

Książka dostępna w naszym e-katalogu! 

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI
Drukuj