XXIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny

XXIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny pt. Praca zdalna

Zielona Góra 2022

 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku ogłaszają XXIV Otwarty Międzynarodowy Konkurs na Rysunek Satyryczny ph. Praca zdalna. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich uczestników, zarówno amatorów jak i osób, które rysunkiem satyrycznym zajmują się zawodowo. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie oryginalnych, osygnowanych rysunków w dowolnej ilości wraz z podpisaną kartą zgłoszenia. Technika wykonania prac dowolna. Termin nadsyłania zgłoszeń 31.05.2022 r.

W konkursie ph. Praca zdalna przewidziano następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix – 5000,00 zł + statuetka

I nagroda – 4000,00 zł

II nagroda – 3000,00 zł

III nagroda – 2000,00 zł

Dodatkowo przewidziane są nagrody specjalne.

 

Temat tegorocznego konkursu wpisuje się w aktualne trendy i zjawiska występujące na świecie. Praca zdalna stała się zjawiskiem często występującym i popularnym. Jeszcze trzy lata temu ta forma pracy była wykonywana sporadycznie, dotyczyła wybranych zawodów. Przez ostatnie dwa lata ludzie pracujący zawodowo przebyli przyspieszony kurs pracy zdalnej. Jej definicja w Wikipedii brzmi już nieco archaicznie: Telepraca lub praca zdalna – forma organizacji pracy polegająca na świadczeniu pracy poza jednostką organizacyjną pracodawcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Osoba, która pracuje zdalnie jest znana jako „telepracownik”. Wielu telepracowników pracuje w domu. Inni, zwani czasami "cyfrowymi nomadami", okresowo przemieszczają się z miejsca na miejsce. Pracują z odległych od siedziby firmy miejsc, rozproszonych po całym świecie. Jeszcze niedawno o telepracy mówiło się jako o pieśni przyszłości, wymagającej pokonania psychologicznych oporów związanych z taką formą pracy. O wadach i zaletach dywagowano i narzekano, że w Polsce pracę zdalną wykonuje jedynie 3% pracowników. Literatura przedmiotu badała ten problem i rozważała zagadnienia:

Telepraca – formy organizacyjne i możliwości rozwoju.

Praca zdalna – 43 Pomysły na zawód.

Biuro w ogrodzie – dlaczego Polacy stronią od pracy w domu?

Bezpieczeństwo telepracy.

Telepraca blokowana przez BHP i definicje.

Wraz z rozprzestrzenianiem się pandemii, kolejnymi lockdownami, już nikomu nie trzeba było przybliżać definicji, co to jest praca zdalna i jak to działa. Szybko trzeba było ją wdrożyć. I mali, i duzi, różne profesje, i różne zadania. Mamy to już przećwiczone. Teraz możemy zderzyć teorię na temat pracy zdalnej z praktyką. Stąd nowa pojawiająca się na ten temat literatura:

Praca zdalna bardziej stresująca niż sądzono.

Szkoła i praca w czasach zarazy (Poradnik).

Praca zdalna - marzenie czy przekleństwo? Jak to jest?

Praca zdalna – jak żyć i nie zwariować?

Można w kapciach czy lepiej się wystroić? O dress codzie pracy zdalnej.

Tytuły tych artykułów nasuwają nam wspomnienia różnych tragikomicznych sytuacji, które przytrafiały się nam w trakcie oswajania pracy zdalnej. Taka praca pozwoliła odkryć ludziom olbrzymi potencjał tkwiący w nich w zakresie elastyczności ich zachowań, możliwości dostosowania się do sytuacji. Cecha, która szczególnie była pożądana, to samodyscyplina. Ci, co jej nie mieli, musieli ją z siebie wykrzesać. No i już nie boimy się pracy zdalnej. Jedni z nas zagustowali w „domowym biurze”, inni nie chcą już do niego wracać.

Przypomnijmy więc sobie, jak uczyliśmy się pracować zdalnie i jak nam to wychodziło…

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia (application card)


Drukuj  
Polish Polski