MIASTO STARSZE NIŻ PRASA - konferencja naukowa

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

2 października 2023

11.00-13.00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW KONFERENCJI Miasto starsze niż prasa

Zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej

13.00-13.15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI

13.15-13.45 prof. dr hab. Jerzy Jarowiecki Z badań historyka prasy. Prasa we Lwowie w latach 1918-1945

13.45-14.15 dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Tradycje i współczesność polskich czasopism medioznawczych

14.15-15.00 PRZERWA

15.00-15.20 dr Bożena Jaskowska (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Kierunki badań prasoznawczych w Polsce w świetle prac Komisji Prasoznawczej PAN, Oddział w Krakowie oraz jej organu „Rocznika Historii Prasy Polskiej"

15.20-15.40 prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Aktualizacja, czy nowe spojrzenie na znane fakty?: ludzie prasy w poselskich ławach Sejmu Ustawodawczego 1919-1922

15.40-16.10 DYSKUSJA

16.10-16.30 PRZERWA

16.30-16.50 dr hab. Katarzyna Gajlewicz-Korab (Uniwersytet Warszawski) Transparentność własności medialnej w Polsce. Badania porównawcze różnorodności mediów w Europie

16.50-17.10 prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) Pismo uchodźców politycznych 1968 roku - skandynawska „Kronika poświęcona sprawom polskim” 1971-1985

17.10-17.30 DYSKUSJA

17.30-17.40 ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

3 października 2023

9.00-9.20 dr hab. Krzysztof Wasilewski, prof. PK (Politechnika Koszalińska) Polskie czasopiśmiennictwo regionalistyczne. Definicja, stan badań i metodologia

9.20-9.40 dr Sabina Kwiecień, mgr inż. Emanuel Studnicki (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie) Odkrywanie prasoznawstwa, czyli czy w badaniach prasy regionalnej warto korzystać z analizy fraz kluczowych

9.40-10.00 dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze) Lubuskie czasopisma regionalne w przestrzeni cyfrowej na przykładzie wybranych bibliotek cyfrowych – jako jeden z elementów warsztatu badawczego

10.00-10.30 DYSKUSJA

10.30-11.00 PRZERWA

11.00-11.20 prof. dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski) „Nauka i Sztuka” (październik 1945 - czerwiec 1948) jako narzędzie propagowania wiedzy o Ziemiach Zachodnich i kulturze regionalnej

11.20-11.40 dr Katarzyna Wodniak (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) Ziemie Zachodnie w prozie tygodnika „Przyjaciółka” w latach Polski Ludowej

11.40-12.20 dr hab. Aneta Firlej–Buzon, prof. Uwr (Uniwersytet Wrocławski) Komunikacja i informacja w mieście wyzwolonym - zastępcze lub uzupełniające formy prasy we Wrocławiu w roku 1945/1946

12.00-12.30 DYSKUSJA

12.30-13.00 PRZERWA

13.00-13.20 dr hab. Agnieszka Cieślikowa, prof. IH PAN (Polska Akademia Nauk) Ziemia lubuska w prasie krakowskiej. Publikacje Mieczysława Turskiego z lat 1958-1965

13.20-13.40 dr Grzegorz Biszczanik „Grünberger Wochenblatt” - czasopismo miasta i regionu. Rys historyczny

13.40-14.00 dr Jolanta Skierska (Uniwersytet Zielonogórski) Wizerunek kobiety w prasie lokalnej w latach 1951-1956 na przykładzie „Gazety Zielonogórskiej”

14.00-14.20 dr Piotr Prusinowski (Lubuski Teatr w Zielonej Górze) Zielonogórska Scena Lalkowa w świetle lokalnej prasy. Rys historyczny

14.20-14.50 DYSKUSJA

14.50-15.00 ZAKOŃCZENIE OBRAD

15.00-16.00 Wizyta w Muzeum Ziemi Lubuskiej

 

4 października 2023

9.00-9.20 dr Andrzej Buck (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze) Nurty i aktualny stan badań nad prasą lubuską (po roku 1945)

9.20-10.05 dr hab. Leszek Zinkow, prof. IKŚiO (Polska Akademia Nauk) Starożytny Bliski Wschód w prasie polskiej XIX- i początkach XX wieku

10.05-11.00 DYSKUSJA Dokąd zmierzamy? Sztuczna inteligencja i media

11.00-11.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE OBRAD

 

Linki do transmisji on-line:

2 października 2023 https://youtube.com/live/eO4YHR2tX9o

3 października 2023 https://youtube.com/live/hoZB8QLc0zg

4 października 2023 https://youtube.com/live/h_m5dqHdmMI

 

Do pobrania:

Program konferencji

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie,
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego
zapraszają do udziału w interdyscyplinarnej konferencji naukowej na temat:

MIASTO STARSZE NIŻ PRASA
(2-4 października 2023 roku)

Organizatorzy:
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze,
Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie,
Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
Zakład Dziennikarstwa i Nauk o Mediach Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego

Miejsce konferencji: WiMBP im. Cypriana Norwida, al. Wojska Polskiego 9,
65-077 Zielona Góra, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W związku ze zwiększającym się zainteresowaniem dotyczącym rozwoju prasy w Polsce proponujemy Państwu udział w konferencji dotyczącej szeroko rozumianych przemian zachodzących w tym aspekcie naukowym.

Celem naszej konferencji jest analiza stanu i kierunków badań nad polską prasą oraz w szerszym zakresie prezentacja obszarów badawczych współczesnych medioznawców.

Ponadto, zgodnie z określeniem „anatomia regionu” sformułowanym przez prof. dr hab. Wojciecha Browarnego, w trakcie konferencji będziemy chcieli „wydobyć i nazwać złożoną budowę regionu jako fenomenu związanego ze zmiennym stanem świadomości indywidualnej i zbiorowej […]” w świetle prasy dotyczącej naszego regionu zarówno w kontekście Zielonej Góry, województwa lubuskiego czy Ziem Zachodnich. Podczas konferencji pragniemy przedstawić przemiany związane z prasą Ziem Zachodnich po 1945 roku.

W zamyśle organizatorów konferencja ma stanowić kontynuację i rozwinięcie badań nad tematyką poruszaną w sposób spójny i metodyczny między innymi w powstałych już opracowaniach monograficznych i zbiorowych dotyczących prasy Ziemi Lubuskiej, np. publikacje Krystyny Kunickiej, Bogdana Janusza Kunickiego, Henryka Szczepańskiego Prasa gorzowska w latach 1945-1985 (Gorzów Wielkopolski 1987), Andrzeja Krzysztofa Piaseckiego Lubuska czwarta władza: środki społecznej komunikacji w województwie lubuskim (Zielona Góra 2000), Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012 pod red. nauk. Andrzeja Bucka, Przemysława Bartkowiaka, Dawida Kotlarka (Zielona Góra 2013), Oblicza prasy zielonogórskiej: konteksty lubuskie pod redakcją Jolanty Chwastyk-Kowalczyk i Andrzeja Bucka (Warszawa 2022). Istnieje też szereg szczegółowych monografii poszczególnych tytułów czasopism oraz opracowań czasopiśmiennictwa studenckiego autorstwa Jolanty Chwastyk-Kowalczyk, Andrzeja Krzysztofa Waśkiewicza, Anny Sobeckiej czy Andrzeja Bucka. Kontekst społeczno-polityczny i instytucjonalny powstawania prasy gorzowskiej czy zielonogórskiej opisywali także historycy – regionaliści (m.in. prof. dr hab. Hieronim Szczegóła, dr hab. Ryszard Zaradny, prof. UZ, dr hab Magdalena Steciąg, prof. UZ, dr hab. Radosław Domke, prof. UZ, dr Kaja Rostkowska-Biszczanik, dr Janusz Łastowiecki, dr Andrzej Buck i inni).

Uważamy, że nadszedł czas, aby te badania uzupełnić i pogłębić, zaprezentować oraz ocenić ich aktualny stan w szerszym ogólnopolskim kontekście, w szczególności w perspektywie metodologicznej, głównie metodologii badań nad prasą regionalną, badań nad czytelnictwem czasopism regionalnych i nie tylko, obecności czasopism regionalnych w bibliotekach oraz czasopism elektronicznych. Ponadto w czasie konferencji zastanowimy się nad kierunkami, osiągnięciami i brakami współczesnych polskich badań prasoznawczych, z uwzględnieniem uwarunkowań rozwoju i kondycji współczesnego dziennikarstwa.

Rada Programowa:

 • dr Andrzej Buck (kierownik konferencji; Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze; Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie);
 • dr Przemysław Bartkowiak (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach);
 • dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski);
 • prof. dr hab. Bożena Koredczuk (Uniwersytet Wrocławski);
 • prof. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (Uniwersytet Zielonogórski);
 • dr hab. Grzegorz Nieć, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • prof. dr hab. Czesław Osękowski (Uniwersytet Zielonogórski);
 • dr hab. Iwona Pietrzkiewicz, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • dr hab. Michał Rogoż, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie);
 • Monika Simonjetz (sekretarz – Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski);
 • prof. dr hab. Grażyna Wrona (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; Komisja Prasoznawcza PAN, Oddział w Krakowie).

Komitet Organizacyjny:

 • Agnieszka Chuda (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Małgorzata Domagała (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Natalia Dyjas-Szatkowska (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • dr Paweł Karp (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Joanna Kret (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Ewa Mielczarek (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Katarzyna Poryszko (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze);
 • Natan Wechman (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze).

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny. Językiem konferencji jest język polski i angielski. Organizatorzy będą zabiegać o udział w konferencji najwybitniejszych teoretyków i metodologów badań prasoznawczych. Rada Programowa zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszonych tematów referatów. Prelegenci, których wystąpienia zakwalifikuje Rada Programowa, zostaną poinformowani pocztą elektroniczną do 15 września 2023 roku. Organizatorzy przewidują następujący czas na wystąpienia konferencyjne: referat – 20 minut, komunikat – 10 minut. Prezentacje prosimy zapisać w formacie Powerpoint (ppt 97-2013). Na czas trwania obrad zapewniamy komputery, rzutniki multimedialne. Wszystkie informacje zamieszczane będą na stronie internetowej konferencji – www.konferencja.norwid.net.pl

Opłata za udział w konferencji:

 • 250 netto prelegenci, po decyzji Rady Programowej;
 • 50 złotych netto / roboczodzień uczestnicy konferencji.

Cena bez VAT dla opłacających udział w konferencji w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Opłata konferencyjna (od osoby) obejmuje: koszty organizacyjne, materiały konferencyjne, wyżywienie i udział w imprezach towarzyszących.

Koszty podróży i noclegów pokrywa instytucja delegująca.

Opłatę należy uiścić do 29 września br. na konto:

Santander Bank Polska S.A – 59 1090 1535 0000 0000 5301 9070

Prosimy o podanie w tytule przelewu dopisku „MIASTO STARSZE NIŻ PRASA”.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o wypełnienie deklaracji udziału i przesłanie jej do 25 września 2023 roku, w przypadku prelegentów z krótkim abstraktem artykułu (do 1000 znaków) w języku polskim lub angielskim, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej na adres:

Monika Simonjetz – sekretarz konferencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra, telefon: 68 45 32 619 / 68 45 32 600

 

Organizatorzy przewidują publikację referatów w osobnym tomie oraz w „Roczniku Historii Prasy Polskiej” i „Zielonogórskich Studiach Bibliotekoznawczych”, dlatego prosimy o dostarczenie tekstów planowanych wystąpień. Ostateczny termin nadsyłania materiałów do publikacji mija 30 stycznia 2024 roku. Szczegółowa instrukcja wydawnicza zostanie zamieszczona na stronie internetowej konferencji – http://konferencja.norwid.net.pl.

 

Liczymy na Państwa udział w konferencji.

                                              

Z wyrazami szacunku w imieniu organizatorów

dr Andrzej Buck

Dyrektor WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

 

DO POBRANIA: 

Deklaracja udziału w konferencji

Oświadczenie

 


Drukuj