Zaproszenie do składania tekstów do kolejnego tomu Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych

Szanowni Państwo,

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze zaprasza do składania tekstów do kolejnego tomu Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych (ZSB)

 

                Według zamierzeń zespołu redakcyjnego powyższy tytuł ma ukazywać się regularnie, w cyklu rocznym. Od zeszytu 5 przyjęto zasadę, że kolejne zeszyty będą zbiorami tekstów kilkunastu autorów, które zostaną poddane recenzji. Tematyka artykułów powinna dotyczyć zagadnień szeroko pojętego bibliotekoznawstwa i jego nauk szczegółowych. Celem wydawnictwa jest umożliwienie środowisku bibliotekoznawczemu, a w szczególności młodym adeptom nauki, publikacji artykułów naukowych.

                Prosimy o składanie artykułów, które nie były wcześniej publikowane ani nie zostały złożone do redakcji innych czasopism. Termin zbierania materiałów do zeszytu 15 upływa 31 sierpnia 2024 roku. Informujemy także, iż wydanie powyższego tomu jest planowane w IV kwartale 2025 roku.

                Z przyczyn technicznych zgłoszone artykuły muszą spełniać następujące warunki:

 1. Teksty prosimy dostarczyć w wersji elektronicznej (za pomocą poczty elektronicznej lub na płycie CD) do:
  dra Przemysława Bartkowiaka

           Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
           al. Wojska Polskiego 9
           65-077 Zielona Góra,
           tel. 68 45-32-636, 68 45-32-600
           e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Tekst artykułu nie powinien przekraczać 22 stron znormalizowanego maszynopisu z ilustracjami (czcionka: Times New Roman, rozmiar: 12; odstęp: 1,5; margines 2,5).
 2. Do tekstu prosimy dołączyć ok. ½ strony streszczenia (ok. 1000 znaków wraz ze spacjami), bibliografię
  w układzie alfabetycznym, słowa kluczowe (key words) oraz krótki biogram autora.
 3. Ewentualne materiały ilustracyjne (zdjęcia, mapy itp.) powinny być zapisane w odrębnych plikach graficznych. W tekście właściwym prosimy zaznaczyć jedynie ich położenie.
 4. Przypisy powinny być umieszczane na stronie z tekstem, do którego się odnoszą, a nie na końcu artykułu, należy w nich stosować wyłącznie łacińskie skróty (ibidem, op. cit.). Pierwsze odwołanie do danej publikacji musi zawierać pełen opis bibliograficzny, tj. następujące elementy: inicjał imienia i nazwisko autora (lub autorów), tytuł
  i podtytuł dzieła, miejsce i rok wydania.

 

Prosimy o sporządzenie przypisów według następujących wzorców:

 • Książka
 1. Buck, Czasopisma literackie młodych 1944-1971. Szkice, Zielona Góra 1992, s. 10.
 • Artykuł w pracy zbiorowej
 1. Bartkowiak, Proces oczyszczania księgozbiorów na Środkowym Nadodrzu w okresie stalinowskim (1948-1956), [w:] Kultura i społeczeństwo na Środkowym Nadodrzu w XIX i XX wieku, red. nauk. P. Bartkowiak,
  D. Kotlarek, Zielona Góra 2008, s. 118.
 • Artykuł w czasopiśmie
 1. Kotlarek, Książka i jej twórcy w historii dwóch kultur na Środkowym Nadodrzu, „Pro Libris” 2005, nr 2, s. 91.
 • Artykuł w wersji elektronicznej
 1. Wawryk, Netgeneracja, literatura i bibliotekarz, „Bibliotekarz Lubuski” 2011, nr 1, dostęp:

http://www.bibliotekarzlubuski.pl/images/stories/pedeefy/bl31_net.pdf [odczyt: 18 stycznia 2012].

                Redaktorzy zastrzegają sobie prawo do dokonywania korekt w nadesłanych tekstach i skrótów, jeśli ich objętość łącznie z ilustracjami będzie przekraczać 22 strony. Ponadto zastrzegają sobie prawo wyboru proponowanych tematów oraz możliwość odrzucenia artykułów, które nie spełnią wymogów redakcyjnych oraz nie zostaną zaakceptowane przez recenzentów.

                Recenzje oparte zostaną o zasadę podwójnej tajności: nazwisko autora nie jest znane recenzentowi ani nazwisko recenzenta nie jest znane autorowi oraz drugiemu recenzentowi.

                Informujemy również, że powyższa publikacja zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej w Zielonogórskiej Bibliotece Cyfrowej. Więcej informacji na temat Zielonogórskich Studiów Bibliotekoznawczych znajduje się na stronie internetowej: zsb.norwid.net.pl.

                Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania tekstów.

 

Z wyrazami szacunku

dr Andrzej Buck, redaktor naczelny ZSB

dr Przemysław Bartkowiak, z-ca redaktora nacz. ZSB

Zaproszenie.pdf

 


Drukuj