Nabór na stanowisko: Bibliotekarz

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze ogłasza nabór na stanowisko: Bibliotekarz

 

Miejsce pracy:

Dział Udostępniania - Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.

 

Zakres obowiązków:

- udostępnianie zbiorów zgodnie z obowiązującym regulaminem i innymi przepisami wewnętrznymi,

- rejestracja czytelników i prowadzenie statystyki,

- organizacja i prowadzenie zajęć, warsztatów, imprez kulturalnych promujących literaturę, kulturę, naukę oraz aktywizujących środowisko lokalne,

- kompleksowa obsługa różnych grup czytelników zgodnie z profilem działalności i zadań biblioteki,

- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej,

- udzielanie informacji,

- dbałość o stan powierzonego mienia,

- promowanie działań poprzez zamieszczanie informacji w środkach masowego przekazu (media społecznościowe, Facebook),

- współpraca z lokalnymi instytucjami, szkołami, stowarzyszeniami.

 

Wymagania:

- wykształcenie średnie lub wyższe, mile widziane doświadczenie w pracy w bibliotece,

- znajomość literatury,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

- umiejętność obsługi komputera (środowisko Windows) oraz pakietu biurowego Office (Word, Excel, PowerPoint) (znajomość systemu Windows i pakietu MS Office) oraz urządzeń multimedialnych,

- umiejętność posługiwania się mediami społecznościowymi,

- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

- umiejętność prowadzenia działań animacyjnych dla różnych grup wiekowych,

- umiejętność pracy w grupie oraz samodzielnej organizacji pracy,

- łatwość nawiązywania kontaktów,

- skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w rozwoju biblioteki,

- kreatywność, innowacyjność oraz silna motywacja do pracy,

- wysoka kultura osobista, komunikatywność,

- umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących,

- gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,

- elastyczność, dyspozycyjność.

 

Oferujemy:

- umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,

- stabilne zatrudnienie,

- możliwość korzystania z pakietu socjalnego,

- możliwość dodatkowego ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach.

 

Wymagane dokumenty:

 • CV z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz- animator”
 • list motywacyjny
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i umiejętności

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres poczty e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 23 lipca 2024r.

Skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Klauzule informacyjna dla kandydatów do pracy

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem", w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13 Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-007 Zielona Góra.
 2. Inspektorem Ochrony Danych jest Rafał Wielgus, kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel.: 6841140 00.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a, b, Rozporządzenia, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2018 poz. 917), oraz udzielonej zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na wolne stanowisko pracy.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.
 6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie trwania procesu rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.
 7. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego w sprawach ochrony danych osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której będzie Pani/Pan brał udział w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia Pani/Pana kandydatury w procesie rekrutacji.
 10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Drukuj