Wystawa "Włodzimierza Korsaka fascynacje przyrodą"

16 grudnia 2021 - 28 stycznia 2022 
Hol Biblioteki Norwida, al. Wojska Polskiego 9

"Włodzimierza Korsaka fascynacje przyrodą" wystawa fotografii i pamiątek ze zbiorów Henryka Leśniaka, leśnika i myśliwego ze Strzelec Krajeńskich, wiceprezesa Klubu Kolekcjinera i Kultury Łowieckiej im. Włodzimierza Korsaka w Gorzowie Wielkopolskim. 

Otwarcie: 16 grudnia, godz. 18.00

Wystawa czynna w godzinach otwarcia biblioteki:
poniedziałki, czwartki 11.00-18.00
wtorki, środy, piątki 9.00-16.00
soboty 9.00-15.00

Włodzimierz Korsak był człowiekiem wielu pasji. Przyrodnik, myśliwy, podróżnik, pisarz, rysownik, fotograf. Urodził się w Anińsku, w guberni witebskiej w 1886 roku, zmarł w Krakowie w 1973 roku. Ukończył gimnazjum w Rydze i Akademię Rolniczą w Taborze (Czechy). Wykształcenie rolnicze miało mu być pomocne w prowadzeniu odziedziczonego majątku. Prawdziwą pasją jednak były podróże, myślistwo i przyroda. Zwiedził kraje Europy Zachodniej, ale prawdziwą przygodą były wyprawy w góry Kaukazu, do Turkiestanu, Wschodniej Buchary, Afganistanu i Persji. Swoje wrażenia opisywał i ozdabiał własnymi rysunkami wykazującymi niewątpliwy talent plastyczny. Po zajęciu rodzinnych włości przez władze radzieckie opuścił Anińsk i w 1918 roku osiadł w Warszawie. Lata dwudzieste to wyjątkowo twórczy i aktywny okres w życiu pisarza. Pisał artykuły do czasopism, wydał „Rok myśliwego”, obszerne i bogato ilustrowane dzieło dla myśliwych i miłośników przyrody. W latach 1923-1925 pełnił stanowisko Naczelnego Łowczego Rzeczypospolitej. Później zarządzał prywatnymi lasami m.in. dobrami Jarosława Potockiego. Organizował polowania reprezentacyjne dla świata osobistości politycznych międzywojennej Polski. Do wybuchu wojny był też łowczym w Dyrekcji Lasów Państwowych na Wileńszczyźnie. W kwestiach ochrony przyrody, zrównoważonego leśnictwa, ochrony zagrożonych gatunków stał się niekwestionowanym autorytetem. Był wzorem dla myśliwych, niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Z czasem coraz częściej zamieniał broń myśliwską na aparat fotograficzny Napisał kilkanaście książek o tematyce myśliwskiej. Wiele z nich sam ilustrował rysunkami, akwarelami i zdjęciami . W lipcu 1945 roku przybył do Gorzowa i objął stanowisko łowczego przy Dyrekcji Lasów Państwowych. W 1949 roku odszedł na wcześniejszą emeryturę. Był jednym z założycieli (i prezesem) Polskiego Towarzystwa Łowieckiego. Działał w Lidze Ochrony Przyrody oraz Związku Literatów Polskich.

Zapraszają Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze oraz Klub Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej PZŁ Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka.

 

 


Drukuj  
Polish Polski