Konkurs na interpretację wiersza Ireny Dowgielewicz

Regulamin „Konkursu na interpretację wiersza Ireny Dowgielewicz”

 

ORGANIZATOR: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

IDEE:
• Przypomnienie twórczości Ireny Dowgielewicz,

• Zachęcenie autorów do tworzenia tekstów interpretacyjnych,

• Stworzenie możliwości zaistnienia w regionalnym środowisku literackim.

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich.
2. Tematyka zgłaszanych prac do Konkursu powinna dotyczyć wiersza Ireny Dowgielewicz (załącznik nr 2).
3. Uczestnicy Konkursu nadsyłają teksty w języku polskim o objętości nieprzekraczającej 3 str. A4 (5 400 znaków ze spacjami) w formacie .doc/.docx.
4. Utwory nadesłane nie mogą być wcześniej publikowane w formie drukowanej ani nagradzane w konkursach.
5. Prace wraz z formularzem (załącznik nr 1) zgłoszeniowym należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
6. Na nadesłanie prac organizatorzy czekają do 15.05.2024.
7. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie czerwca 2024 roku.
8. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych tekstów.
9. Przystąpienie do udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

NAGRODA
Laureat/laureatka nagrody głównej otrzyma nagrodę pieniężną (500 zł), książki Wydawnictwa Pro Libris WiMBP w Zielonej Górze oraz będzie miał/-a możliwość publikacji w piśmie literacko-kulturalnym „Pro Libris”. Ponadto przewidziane są wyróżnienia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Prace nadesłane po upływie wyznaczonego terminu nie będą brane pod uwagę w ocenie.
2. Organizator Konkursu powołuje Jury, które wybiera laureata. Jury Konkursu ocenia prace bez znajomości danych osób zgłaszających (o ich anonimowość dba sekretarz Konkursu). Ocena Jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia Konkursu, w szczególności w przypadku:
· gdy nie wpłynie żadna praca konkursowa,
· niezadowalającego poziomu prac konkursowych.

ZAPYTANIA I UWAGI prosimy kierować do Działu Wydawnictw WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, tel. 68 45 32 637, kom. 603 610 906 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Do pobrania:

REGULAMIN

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

plakat-48

 

 

 


Drukuj