OFERTA BIBLIOTEKI

Oferta podstawowa

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze to największa biblioteka w południowej części województwa lubuskiego. Biblioteka udostępnia materiały różnych typów, w tym:

 • książki naukowe, popularnonaukowe, literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci, dokumenty życia społecznego
 • audiobooki
 • e-booki
 • filmy
 • literaturę obcojęzyczną
 • książki, czasopisma w języku polskim i niemieckim, dotyczące historii i czasów współczesnych Środkowego Nadodrza i prasę specjalistyczną,
 • zbiory specjalne, w tym: płyty analogowe, płyty kompaktowe z filmami i muzyką, książkę "mówioną", wydawnictwa informacyjne na płytach CD-ROM, mikrofilmy, gry na PC i PS3 i notacje muzyczne
 • książki i inne materiały sprowadzane na życzenie czytelnika z innych bibliotek w kraju i za granicą.

WiMBP wydaje książki pisarzy mieszkających na Środkowym Nadodrzu. Prowadzi działalność upowszechniającą, organizując wystawy, spotkania autorskie, promocje książek i inne imprezy czytelnicze.
Wynajmuje pomieszczenia na organizację imprez, konferencji i wystaw.

Image

Bibliotekarze:

 • służą informacją ułatwiającą dotarcie do potrzebnych materiałów,
 • wskazują sposoby poszukiwań, zarówno w katalogach, jak i w bazie komputerowej,
 • pomagają wypożyczać książki,
 • udzielają objaśnień dotyczących funkcjonowania Biblioteki i korzystania z połączeń internetowych,
 • udzielają podstawowych informacji z różnych dziedzin wiedzy,
 • służą pomocą przy poszukiwaniach bibliograficznych, regionalnych oraz dotyczących przepisów prawnych,
 • prowadzą poradnictwo merytoryczne dotyczące organizacji i zarządzania biblioteką,
 • udostępniają przepisy z tego zakresu oraz pomoce metodyczne do prowadzenia pracy kulturalno-oświatowej,
 • oprowadzają wycieczki i osoby zainteresowane po stałych i czasowych ekspozycjach Biblioteki.

Korzystanie z zasobów Biblioteki

By móc korzystać z zasobów Biblioteki należy posiadać aktywne konto czytelnika. W tym celu wystarczy wejść na stronę "Jak korzystać z Bibliotekii postępować według instrukcji. 

Zajęcia dla dzieci i młodzieży

Biblioteka ma w swojej ofercie szereg zajęć adresowanych do dzieci i młodzieży – adresowanych zarówno do grup zorganizowanych, jak również osób indywidualnych. Warsztaty, konkursy, dyskusyjne kluby książki, lekcje biblioteczne, zajęcia animacyjne – to wybrane propozycje z bogatej oferty zajęć, skierowanych do młodych uczestników.

Image

Zwiedzanie Biblioteki

Dziale Informacji Regionalnej i Bibliograficznej przyjmowane są zgłoszenia grup młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, studentów i osób dorosłych w zakresie zwiedzania gmachu głównego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze.

Planowane wycieczki należy zgłaszać pod nr tel. +48 68 453 26 06

Oprowadzanie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00. Uczestnicy wycieczek są informowani o warunkach korzystania z Biblioteki, o działalności poszczególnych jej agend, podstawowych zasadach korzystania z katalogów tradycyjnych i baz komputerowych oraz są oprowadzani po aktualnie prezentowanych wystawach.

Image

Zwiedzanie Muzeum Ilustracji Książkowej

Istnieje możliwość obejrzenia zbiorów Muzeum Ilustracji Książkowej, które prezentuje rozwój ilustracji na przestrzeni dziejów książki drukowanej od XV do XXI wieku.

Osoby zainteresowane zwiedzaniem prosimy o kontakt:

Muzeum Ilustracji Książkowej przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze Al. Wojska Polskiego 9

Dział Zbiorów Specjalnych
tel. + 48 68 45 32 616 
e-mail: a.lipinska@biblioteka.zgora.pl 
e-mail: m.radziszewska@biblioteka.zgora.pl

Image

Digitalizacja na żądanie

Czytelnicy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze mogą korzystać z darmowej usługi DIGITALIZACJI NA ŻADANIE. W ramach tej oferty istnieje możliwość zamawiania skanowania materiałów znajdujących się w zasobach WiMBP w Zielonej Górze, które zostaną wykorzystane w celach edukacyjnych lub naukowych.

Aby skorzystać z usługi należy wypełnić odpowiedni formularz

Image

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek.

Sprowadza materiały biblioteczne tj. książki, artykuły, których nie posiadają biblioteki zielonogórskie. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych w WiMBP im. C. Norwida mają czytelnicy posiadający ważna kartę biblioteczną. Czas realizacji zamówienia trwa od 1do 6 tygodni.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna informuje osoby zamawiające o nadejściu materiałów. O sposobie powiadomienia decyduje użytkownik (poczta elektroniczna, telefon). Materiały wypożyczane są na okres od 1 do 4 tygodni, w zależności od ustaleń biblioteki wypożyczającej.

Czytelnik może ubiegać się o prolongowanie terminu zwrotu wypożyczenia z biblioteki krajowej zgłaszając to Wypożyczalni Międzybibliotecznej nie później niż na 5 dni przed upływem ustalonego terminu zwrotu.

Koszty związane ze sprowadzeniem materiałów bibliotecznych pokrywa czytelnik.

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna realizuje zamówienia innych bibliotek i instytucji na terenie całego kraju.

Kontakt:

tel. +48 68 45 32 617
e- mail: Wypozyczalnia.Miedzybiblioteczna@wimbp.zgora.pl
Wypożyczalnia Międzybiblioteczna znajduje się na I piętrze w Czytelni Ogólnej

Biblioteki zainteresowane współpracą proszone są o wypełnienie Deklaracji przystąpienia do współpracy międzybibliotecznej z WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze i przesłanie jej na adres:

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Wypożyczalnia Międzybiblioteczna/ Czytelnia Ogólna

Al. Wojska Polskiego 9

65-077 Zielona Góra

Legimi

Baza LEGIMI umożliwia nam dostęp do ok. 70 000 tytułów wydawniczych zupełnie za darmo. 
Nowe kody wydawane są czytelnikom zawsze od pierwszego dnia roboczego danego miesiąca.
Uwaga! 
Ilość kodów na dany miesiąc jest ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Image

PocketBook

Czytelnicy WiMBP w Zielonej Górze mogą bezpłatnie wypożyczyć czytnik PocketBook. 

Są one dostępne w trzech agendach bibliotecznych: 

 • mediateka Góra Mediów (gmach główny Biblioteki)
 • mediateka Szklana Pułapka (Palmiarnia Zielonogórska)
 • Lubuskie Laboratorium Książki „Green Book” (Jędrzychów) 
Image

Audiobooki

Biblioteka dysponuje kilkoma tysiącami tytułów książki mówionej w formie AudioCD oraz MP3. Całość zbiorów znajduje się w mediatece Góra Mediów (I piętro biblioteki), mediatece Szklana Pułapka (Palmiarnia), Lubuskim Laboratorium Książki GREENBOOK (Jędrzychów), Bibliotece Obcojęzycznej (parter Biblioteki) oraz naszych filiach i agendach na terenie miasta. 

Aby skorzystać ze zbiorów multimedialnych wystarczy ważna karta biblioteczna. Audiobooki wypożyczane są na okres 4 tygodni w ograniczeniu do 6 szt. jednorazowo. 

Biblioteka dysponuje również książką mówioną nagraną na kasetach magnetofonowych.
Te audiobooki zamawiane są z magazynu przez mediatekę Góra Mediów.
 

 

Image

Czytak PLUS

Mediateka Góra Mediów udostępnia czytelnikom urządzenia Czytak PLUS. Są to mobilne aparaty do mobilnego odsłuchu tytułów książki mówionej zgranych na kartę SD. 

Wypożyczane są każdemu, kto posiada ważna kartę biblioteczną oraz zaświadczenie lekarskie o niepełnosprawności narządu wzroku. 

Przeznaczeniem tego urządzenia jest ułatwienie czytania książek osobom niedowidzącym i niewidomym. Książki w specjalnym formacie czytane są przez lektora, a ituicyjność obsługi sprawia, że wystarczy sam zmysł dotyku, aby obsłużyć Czytaka.

Image

Bestseller w 72 godziny

„Bestseller w 72 godziny” to propozycja adresowana do osób, które lubią być na bieżąco z literackimi nowościami (wydanymi w ciągu ostatniego roku). Czytelnik zgłasza chęć zakupu jakiejś nowości, a my udostępniamy go w ciągu 72 godzin od momentu zakupu książki do Biblioteki.

Zamówień bestsellerowych tytułów dokonywać można za pomocą strony internetowej, korzystając z zakładki ,,Zaproponuj książkę’’ lub korzystając z odpowiedniej opcji w naszym e-katalogu, a także dzwoniąc do wybranej agendy Biblioteki, czy rozmawiając z bibliotekarzem osobiście. 

Informacja o pojawieniu się nowych pozycji książkowych, wybranych przez naszych czytelników, pojawi się na stronie internetowej WiMBP, a także w social mediach naszej książnicy. 

Image

Wynajem sal

Sala konferencyjno-widowiskowa - Sala im. Janusza Koniusza - (PARTER)

o powierzchni 210 m2, przewidziana na 100 - 180 osób. Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:

300 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;

50 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę bez obsługi elektryczno-akustycznej;

200 zł + 23% VAT za obsługę elektryczno-akustyczna sali.

Sala szkoleniowa - Sala Wykładowa - (II PIĘTRO)

o powierzchni 180 m2, przewidziana na 50 - 60 osób. Wyposażona w nagłośnienie, sprzęt audiowizualny, rzutnik pisma z ekranem projekcyjnym, rzutnik slajdów, tablice i klimatyzację.

Koszt wynajęcia sali:

200 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę;

30 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę.

Sala Szkoleniowa - Klub Pro Libris - (ANTRESOLA)

o powierzchni 100 m2, przewidziana na 40 - 50 osób. Wyposażona w rzutnik pisma z ekranem projekcyjnym, rzutnik slajdów, tablice flipchart .

Koszt wynajęcia sali:

200 zł + 23% VAT za pierwszą godzinę;

30 zł + 23% VAT za każdą następną godzinę.

Szczegółowych informacji udziela:

Dział Administracyjno-Gospodarczy WiMBP
al. Wojska Polskiego 9 (II p., pok. 206, 205)

tel. 68 45 32 621, 68 45 32 622
e-mail: administracja@biblioteka.zgora.pl

Wi-Fi, komputery

Internet bezprzewodowy (Wi-Fi) na terenie biblioteki jest bezpłatny, z komputerów bezpłatnie skorzystać mogą zarejestrowani czytelnicy. Użytkownicy niezarejestrowani - za okazaniem dokumentu ze zdjęciem, potwierdzającego tożsamość. W przypadku dużego zainteresowania ze strony odwiedzających bibliotekę, dostęp do stanowiska komputerowego ograniczony jest do jednej godziny jednorazowo.

Image

Drukowanie

W Bibliotece możesz skorzystać wydrukować i skserować dokumenty. Usługa jest dostępna w mediatece Góra Mediów, mieszczącej się w bud. głównym Biblioteki (I piętro).

Wydruk
Cena
wydruk A4 czarno-biały
0,30 zł za stronę
wydruk A4 kolorowy
2,50 zł za stronę
Skanowanie materiałów wydanych po 1945 r. - format A4
1,00 zł za stronę
Ksero A4 druk czarno-biały
0,30 zł za stronę
Ksero A3 druk czarno-biały
0,50 zł za stronę
Ksero A4 kolor
2,50 zł za stronę
Ksero A3 kolor
5,00 zł za stronę

*Płatność wyłącznie gotówką

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI
Polish Polski