DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Działalność naukowa Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida:

 • Rada Naukowa jako organ opiniodawczy i doradczy dyrektora w zakresie działalności statutowej biblioteki
 • comiesięczne konwersatoria bibliotekoznawcze prowadzone przez teoretyków i praktyków z różnych ośrodków akademickich oraz bibliotek z kraju; entuzjastów, pasjonatów środowiska bibliotekarskiego, regionalnego
 • organizacja konferencji ogólnokrajowych i międzynarodowych o tematyce bibliotekoznawczej, prasoznawczej, literaturoznawczej, czytelniczej, regionalnej
 • prowadzenie praktyk studenckich w oparciu o umowę z Uniwersytetem Zielonogórskim 
 • publikacje naukowe, popularnonaukowe oraz fachowe pracowników Biblioteki 
 • prowadzenie badań czytelniczych
 • działalność oficyny wydawniczej Pro Libris przy Bibliotece 
 • wystawy o tematyce naukowej i popularnonaukowej
 • prowadzenie szkoleń przez pracowników Biblioteki
 • zapewnienie dostępu do elektronicznych baz danych z różnych dyscyplin, w tym najważniejszych publikacji naukowych na świecie: [Wirtualna Czytelnia Norwida]**
 • gromadzenie specjalistycznego zasobu naukowego w zakresie księgozbioru regionalnego, służącego do prowadzenia prac naukowo-badawczych oraz zawierającego wyniki prowadzonych badań dotyczących regionu
 • tworzenie baz danych służących do prowadzenia prac naukowych: Zielonogórskiej Biblioteki Cyfrowej oraz Bibliografii Ziemi Lubuskiej
Baza danych, w której pracownicy Działu Informacji Regionalnej i Bibliograficznej WiMBP im. Cypriana Norwida rejestrują na bieżąco piśmiennictwo o historii oraz życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, naukowym i kulturalno-oświatowym regionu na podstawie wydawnictw zwartych oraz czasopism regionalnych i ogólnopolskich. Tworzone opisy bibliograficzne służą bardzo szczegółowym wyszukiwaniom informacji o regionie.
Wirtualna biblioteka, pełno tekstowa baza danych ze zdalnym dostępem do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. WiMBP im. Cypriana Norwida obok Uniwersytetu Zielonogórskiego, który był jej pomysłodawcą, jest aktywnym współtwórcą ZBC. 

Rada Naukowa

Skład Rady Naukowej działającej przy
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2020-2024)
 1. mgr Ewa Adaszyńska
 2. dr Przemysław Bartkowiak
 3. prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 4. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ - przewodnicząca
 5. ks. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
 6. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
 7. dr Joanna Kapica-Curzytek
 8. dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr
 9. dr hab. Franciszek Pilarczyk
 10. prof. zw. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 11. dr Joanna Wawryk – sekretarz
Skład Rady Naukowej działającej przy
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2015-2019)
 1. mgr Ewa Adaszyńska
 2. dr Przemysław Bartkowiak
 3. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ - przewodnicząca
 4. dr Dawid Kotlarek
 5. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
 6. prof. dr hab. Bożena Koredczuk
 7. dr Paweł Kalisz
 8. dr hab. Franciszek Pilarczyk
 9. dr Janusz Rećko
 10. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 11. dr Joanna Wawryk – sekretarz
Regulamin Rady Naukowej
Skład Rady Naukowej działającej przy
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2023-2024)
 1. mgr Ewa Adaszyńska
 2. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk
 3. dr hab. Małgorzata Czerwińska, prof. UZ - przewodnicząca
 4. dr hab. Andrzej Draguła, prof. US
 5. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
 6. dr Joanna Kapica-Curzytek
 7. dr hab. Bożena Koredczuk,
 8. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 9. dr hab. Franciszek Pilarczyk
 10. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 11. dr Joanna Wawryk – sekretarz
Skład Rady Naukowej działającej przy
WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze (2010-2014)
 1. mgr Ewa Adaszyńska
 2. dr Przemysław Bartkowiak – sekretarz
 3. dr Grzegorz Chmielewski
 4. dr hab. Małgorzata Czerwińska - przewodnicząca
 5. dr hab. Bogdan Idzikowski, prof. UZ
 6. dr hab. Bożena Koredczuk
 7. dr hab. Franciszek Pilarczyk
 8. dr Tomasz Ratajczak
 9. prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
 10. dr hab. Bogdan Trocha, prof. UZ
 11. dr inż. Piotr Ziembicki