DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja Dostępności

Tekst łatwy do czytania

CO TO JEST BIBLIOTEKA?

Biblioteka to miejsce, w którym możesz bezpłatnie wypożyczać książki. Możesz wypożyczyć także płyty z muzyką, książki mówione, filmy, gry na konsolę, komiksy. Możesz spędzić czas, czytając w ciszy gazety i czasopisma w Czytelni Ogólnej. Jeśli potrzebujesz skorzystać z komputera, zobacz, czy jest wolny w Czytelni Ogólnej, Mediatece Górze Mediów, Bibliotece Pana Kleksa, Mediatece Szklanej Pułapce, w filiach miejskich, które są najbliżej miejsca, gdzie mieszkasz.

KIM JEST BIBLIOTEKARZ?

Na miejscu czekają na ciebie bibliotekarze – pracownicy biblioteki. Są oni przygotowani, by pomóc ci w poszukiwaniu książek i innych materiałów. Zawsze odpowiedzą na twoje pytania.

CO MOŻESZ ZOBACZYĆ I ROBIĆ W BIBLIOTECE?

Biblioteka Norwida to miejsce, gdzie spotkasz się z autorami książek, aktorami, malarzami, historykami, dziennikarzami – ludźmi, którzy interesują się kulturą i sztuką. Każdy w różnym wieku znajdzie tu coś dla siebie – mamy zajęcia dla dzieci, lekcje biblioteczne dla uczniów, konkursy, spotkania dla dorosłych. Zawsze możesz spytać o to, co się dzieje w Bibliotece w punkcie Informacji Biblioteczno-Katalogowej, który jest na parterze przy al. Wojska Polskiego 9, tel. +48 68 453 26 29.

NAJWAŻNIEJSZE ZASADY W BIBLIOTECE

Jeśli jesteś pierwszy raz w bibliotece i chcesz wypożyczyć książki, musisz się do niej zapisać. To oznacza, że będziesz naszym czytelnikiem i będziesz mógł z niej korzystać. Zapis do biblioteki jest bardzo prosty – musisz iść do dowolnej placówki biblioteki, która udostępnia książki. Trzeba mieć ze sobą dowód osobisty. Na miejscu wypełnisz zobowiązanie – jest to karta, gdzie zapisujesz najważniejsze informacje o sobie. Pamiętaj o naszych Regulaminach, bibliotekarze pokażą ci jeden egzemplarz i powiedzą, gdzie możesz je znaleźć w internecie. Bibliotekarz na tej podstawie tworzy twoje konto biblioteczne. Kartę biblioteczną, która jest niebieska, możesz otrzymać tylko w budynku głównym biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9. Kosztuje 5 zł, ale są też zniżki – spytaj o nie bibliotekarza. Jeżeli nie masz jeszcze 18 lat, przyjdź zapisać się z opiekunem, mamą lub tatą. Jeśli jesteś obcokrajowcem, zabierz ze sobą paszport.

ODDAWANIE KSIĄŻEK

Jeśli chcesz oddać zbiory biblioteczne, wrzuć książki do biblioboxu – czerwonej skrzyni przed budynkiem głównym biblioteki przy al. Wojska Polskiego 9. Jest czynna całą dobę – możesz wrzucić materiały w ciągu dnia, w nocy, w weekendy i w święta.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Gmach główny biblioteki przy al. Wojska Polskiego jest najlepiej dostosowany dla osób z niepełnosprawnością. Przed wejściem do biblioteki jest podjazd dla wózków, blisko wejścia jest parking z dwoma miejscami dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze znajduje się winda z oznaczeniami brajla i zapowiedzią słowną. W budynku są dwie duże, wygodne toalety dla osób z niepełnosprawnością – na parterze i na pierwszym piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń możesz wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

INFORMACJA

Jeśli chcesz skontaktować się z biblioteką możesz to zrobić w wygodny dla siebie sposób
 • napisz pismo i wyślij je pocztą na adres: 
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida
al. Wojska Polskiego 9
65-552 Zielona Góra

 • wyślij e-mail na adres: informacja@biblioteka.zgora.pl
 • zadzwoń sam lub z pomocą innej osoby pod numer: +48 68 453 26 00 
 • przyjdź do sekretariatu, czyli głównego biura biblioteki (al. Wojska Polskiego 9, pokój 203) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 
Zapraszamy!

Biblioteka dla osób z niepełnosprawnościami

Usługi dedykowane dla osób z niepełnosprawnością
w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze:
 • wypożyczanie odtwarzaczy cyfrowych książek mówionych „Czytak Plus” dla osób z dysfunkcją wzroku (Mediateka Góra Mediów)
 • seanse filmów z autodeskrypcją dla podopiecznych Fundacji „Szansa dla niewidomych” (Mediateka Góra Mediów)
 • bogaty zbiór audiobooków 
 • „Książka z dostawą do domu” – dowóz książek dla czytelników posiadających kartę biblioteczną.
Dostosowanie serwisów internetowych
Biblioteka wychodząc naprzeciw potrzebom osób z niepełnosprawnościami podjęła starania, których celem było dostosowanie wszystkich udostępnianych serwisów internetowych do standardu WCAG 2.1
Aktualnie wszystkie udostępniane serwisy internetowe WiMBP zostały wyposażone w oprogramowanie rozszerzające ich funkcjonalność o następujące możliwości:
 • automatyczne odczytywanie tekstu przez elektronicznego lektora (z możliwością pauzowania i wznawiania)
 • dowolna zmiany rozmiaru czcionki
 • zastosowanie czcionki przeznaczonej dla osób z dysleksją
 • ustawienie kolorystyki strony w odcieniach szarości
 • ustawienie powiększonego wskaźnika (kursora myszy lub innego urządzenia wskazującego),
 • ustawienie dowolnego odstępu pomiędzy znakami w tekście
 • zmiany kontrastu stron przy wykorzystaniu 3 trybów
 • rozświetlanie zogniskowanych elementów (Focus).
Najbardziej dostosowanym budynkiem z wszystkich placówek bibliotecznych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze dla osób z niepełnosprawnością jest gmach główny przy al. Wojska Polskiego 9:
 • punkt Informacji Biblioteczno-Katalogowej zlokalizowany na parterze
 • podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową przed wejściem 
 • winda przystosowana dla osób z niepełnosprawnością, oznaczeniami w alfabecie brajla i zapowiedzią słowną 
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością (parter, I piętro) 
 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku
 • do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
 • Deklaracja dostępności przedstawia również dostępność architektoniczną pozostałych placówek Biblioteki zlokalizowanych na terenie całej Zielonej Góry.

Plan działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020, poz 1062 ze zm.) Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wyznaczył Panią Maję Toczyka na Koordynatora do spraw dostępności.
Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:
 • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze 
 • prowadzenie działań na rzecz promocji dostępności; 
 • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami; 
 • monitorowanie działalności Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im Cypriana w Zielonej Górze w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Dane kontaktowe

Koordynator ds. dostępności w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

Maja Toczyka

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Cypriana Norwida,
al. Wojska polskiego 9,
65-077 Zielona Góra

telefon: +48 (68) 45 32 621 
e-mail: m.toczyka@wimbp.zgora.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.): 

 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej "wnioskiem o zapewnienie dostępności".
 2. Wniosek o zapewnienie dostępności jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.
 3. Wniosek o zapewnienie dostępności zawiera:
  1) dane kontaktowe wnioskodawcy; 
  2) wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym; 
  3) wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą; 
  4) wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.  

Wniosek można składać osobiście w sekretariacie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, wysłać w formie elektronicznej na adres e-mail: m.toczyka@wimbp.zgora.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida, 
al. 
Wojska polskiego 9,
65-077 Zielona Góra  

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności:

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI