Kino znad Granicy 2022

Kino znad granicy to przegląd filmów niemieckich i polskich, będący częścią większego projektu: 8(11). Festiwalu Filmu Teatru i Książki Kozzi Kraftówna Łomnicki (Zielona Góra,10-14.06.2022). Jednym z nurtów Festiwalu jest prezentacja publiczności niemieckich filmów wraz z ich omówieniem przez Bernda Budera, dyrektora programowego Film Festival Cottbus i polskiego krytyka filmowego. Ponad to B. Buder weźmie udział w obradach jury, które przyzna nagrody KLAPS 2022 filmom prezentowanym podczas Festiwalu dla najlepszego aktora lub reżysera filmu sensacyjnego i za całokształt twórczości oraz w uroczystej gali wręczenia nagród.Projekt dofinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
 

Wysokość dotacji: 23 000,00 zł

Całkowita wartość projektu: 51 130,00 zł

 

Image

Drukuj