Pozostałe wydawnictwa Pro Libris

Książki beletrystyczne, poetyckie, naukowe, antologie, katalogi, informatory, poradniki oraz czasopismo "Pasje Literackie".

2023

 • Grażyna Rozwadowska-Bar, Obudziłam wiersze
 • Jolanta Fainstein, mama ma szorstkie ręce
 • Katalog 9(12). Festiwalu Filmu, Teatru i Książki KOZZI *PIECZKA*CHĘCIŃSKI
 • Kpt. Dr. Osmólski, Lekka Atletyka. Zasady chodu, biegu, skoku  i rzutu podług M.C. Muhrpy̕ego i innych źródeł  (reprint)
 • Antologia dramatu zielonogórskiego pod red. A. Bucka
 • Barbara Czyżewska (Enna Weiss), Wiara i ufność
 • Patrycja Mierzejewska, Wchłanianie żelaza
 • Almanach Jubileuszowy XXV Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
 • Konrad Krakowiak Już czas
 • Antologia poezji lubuskiej 2007-2022  pod redakcją Małgorzaty Mikołajczak i Mirosławy Szott

2022

 • Antologia dramatu lubuskiego. Wydanie drugie, uzupełnione, pod redakcją Andrzeja Bucka
 • Roman Krzywotulski, Po tamtej stronie granicy
 • Katalog 8(11). Festiwalu Filmu, Teatru i Książki KOZZI-KRAFFTÓWNA-ŁOMNICKI, 10-14 czerwca 2022
 • Katalog XXIV Otwartego Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego pn. PRACA ZDALNA
 • Agnieszka Ginko, aż tyle
 •  Mirosław Kuleba, Enografia mistyczna miasta Thalloris
 • Jerzy Jarowiecki, Prasa we Lwowie w latach 1918-1945. Książka wydana sumptem Pro Libris oraz Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Artystyczna podróż SENIORA po Zielonej Górze (katalog malarsko-fotograficzno-muzyczny) pod red. Ewy Mielczarek
 • Trzy dekady działalności, trzy dekady rozwoju. Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku (1992-2022), pod. red. A. Bucka
 • Oblicza prasy zielonogórskiej. Konteksty lubuskie. Publikacja pod red. J. Chwastyk-Kowalczyk i  A. Bucka. Książka wydana sumptem Pro Libris oraz WNiE Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich
 • Janusz Skiba, Fotosynteza, album artystyczny pod red. E. Mielczarek
 •  

2021

 • „Pasje Literackie” nr 6-7/2021 (kwartalnik WiMBP i ZLP)
 • „Pasje Literackie” nr 8-9/2021 (kwartalnik WiMBP i ZLP)
 • 10 lat Prozy Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej - wydawnictwo jubileuszowe
 • Jarosław Barańczak, Znak
 • Katalog 7. Festiwalu Filmu, Teatru i Książki KOZZI-PSZONIAK-MACHALICA, 15-19 września 2021, Zielona Góra 2021
 • Katalog XXIII Otwartego Międzynarodowego Rysunku Satyrycznego pn. MASKA
 • Andrzej Buck, Teatr małej ojczyzny. Szkice do dziejów Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze 1951-2010
 • Katalog Henryk Krakowiak Malarstwo – Rysunek – Ceramika
 • Mirosława Szott, Czytanie miejsca. Poezja lubuska w perspektywie geopetyki (współwydanie z Oficyną Uniwersytetu Zielonogórskiego) 
  Jednodniówka Anińska, Grudzień 1915 reprint z maszynopisem we współwydaniu z Klubem Kolekcjonera i Kultury łowieckiej PZŁ Oddział Gorzowski im. Włodzimierza Korsaka
 • Artyści, ich dzieci i wnuki w portretach Bożeny Cajdler-Gruszkiewicz – katalog powystawowy

2018

 • Adam Bolesław Wierzbicki, Ograć samego siebie 
 • Franciszek Bunsch, Malarstwo – Rysunek – Grafika 
 • Halina Jerulank, Przed Tobą 
 • Izabela Witucka-Sakowska, Wybór wierszy 
 • Katalog 4. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi-Holoubek-Głowacki  
 • Katalog XX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny ŚWIATŁO 
 • Historia Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny (1986-2018)  
 • Helena Zadrejko, Druga Ojczyzna. Rozwój 
 • Bronisława Grupa, Akrobatyka sportowa na Ziemi Lubuskiej w latach 1954-2018. Księga pamiątkowa

2015

2012

 • Agnieszka Kowalska - Tam i z powrotem. Katalog malarstwa 
 • Katalog Festiwalu Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego. Kozzi Gangsta Film 
 • Katalog XIV Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny SAMOLOT – LOTNISKO - LATANIE 
 • Przemysław Bartkowiak, Dzieje harcerstwa na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1989 
 • Agata Buchalik-Drzyzga, Podróż w czasie 
 • Daniel Koteluk, Na bezdrożach kompromisu. Zjednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1950-1956 
 • Konrad Krakowiak, Warto

2009

2006

 • Wojciech Śmigielski, Tchnienie
 • Zbigniew Kozłowski, Legendy lubuskie
 • Od słowa do słowa. Antologia poezji lubuskiej 2000-2006, red. Małgorzata Mikołajczak
 • Informator. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze

2003

 • Jolanta Pytel, Włócznia słońca 
 • Mieczysław J. Warszawski, Przyziemność 
 • Elżbieta Krygowska-Butlewska. Ilustracje. Rysunek satyryczny [katalog wystawy] 
 • Zygmunt Kowalczuk, Bliżej niż dalej [wiersze], + płyta CD: wiersze w wykonaniu Z. Kowalczuka oraz zespołu „Wyspa” 
 • Janusz Werstler, Ocalone w słowie – wyd. II 
 • Marzena Więcek, Przechowalnia 
 • Janusz Rećko, Archiwalia Włodzimierza Korsaka w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze 
 • Janusz Koniusz, Nic nie było 
 • Janusz Koniusz w 70. rocznicę urodzin

2000

 • Prowadź mnie [prace nadesłane na Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O kaptur Joannity”] 
 • Wywiedzione z losu. Księga jubileuszowa Michała Kaziowa, red. Małgorzata Mikołajczak 
 • Władysław Klępka, Bordiura z akantem. Wiersze dawne i nowe 
 • Biblioteki województwa lubuskiego. Informator 
 • Grażyna Rozwadowska-Bar, Nie lubię zegarów 
 • Alfred Siatecki, Zmowa pułkowników 
 • Michał Kaziów, Pod tęczą 
 • Opowieść dla wnuka, [Prace nagrodzone i wyróżnione w konkursie na wspomnienia seniorów] 
 • Jan Gross, Bez pardonu i bon tonu, rysunki Władysław Kuczer

1997

 • Wojciech Śmigielski, List do samego siebie 
 • Mieczysław Warszawski, Bezrobotny Syzyf 
 • Janusz Koniusz, Moje stworzenie świata. Z wierszy dawnych i nowych

2020

 • „Pasje Literackie” nr 4-5/2020 (kwartalnik WiMBP i ZLP)
 • „Pasje Literackie” nr 2-3/2020 (kwartalnik WiMBP i ZLP)
 • Agnieszka Ginko, Modlitwa spod znaku Ryb
 • Marian Bugajski, Kaczka z jabłkami
 • Od słowa do słowa – katalog wystawy święconej życiu i twórczość Janusza Koniusza
 • Małgorzata Pritulak, katalog malarstwa Ucieczka w świat magii barw
 • Marek Staniszewski, Dawid Kujawa. Żużlowy mistrz świata, jakiego nie znamy
 • Katalog 6. Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-KOBIELA-JĘDRUSIK, Zielona Góra 2019
 • Katalog XXII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny 2020 PLASTIK
 • Regionalizm i tożsamość kulturowa. Winiarstwo a media, we współpracy z Wydawnictwem SBP
 • Andrzej Buck, 10 lat Prozy Poetów. Festiwal Literacki im. Anny Tokarskiej
 • Anna Tokarska, Utwory zebrane w wyborze Andrzeja Bucka

2017

 • Anna Blacha, Pośród codziennych zdarzeń 
 • katalog 3 Zielonogórskiego Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CYBULSKI-WILHELMI 
 • katalog XIX Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny PIENIĄDZE 
 • Władysław Klępka, Księżyc Miró 
 • Dawid Kotlarek, Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w latach 1945-2016 
 • Jacek Katos, Partes Corporis, Animae Fragmenta

2014

 • Wiesław Pyżewicz, Julian Stankiewicz, Pionierzy Zielonej Góry – wczoraj i dziś 
 • 3 Festiwal Filmu i Teatru Kozzi Gangsta Festival. Dworzec Teatralny 
 • katalog XVI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny CELEBRYCI 
 • Czerwieńsk. Monografia miasta, pod. red. T. Nodzyńskiego  
 • Janusz Koniusz, Na własne podobieństwo 
 • Janusz Życzkowski, Opowieść pierwsza 
 • Anna Tokarska, Wiersze wybrane, w opr. Andrzeja Bucka
 • Cerkwie łemkowskie w Polsce. Rysunki piórkiem Andrzeja Stefanowskiego, teka 17 rysunków opatrzona komentarzem Iwony Peryt-Gierasimczuk

2011

 • Irena Zielińska, Przyłapana na istnieniu 
 • Burmistrz, landrat, wojewoda. Przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, red. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer 
 • Nasza tożsamość. Antologia prac laureatów konkursu literackiego ogłoszonego przez Helenę Hatkę Wojewodę Lubuskiego [współwydawca z Lubuskim Urzędem Wojewódzkim] 
 • Małgorzata Mikołajczak, Zbliżenia. Studia i szkice poświęcone literaturze lubuskiej [współwydawca z Uniwersytetem Zielonogórskim] 
 • Bór nici. Wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, Kraków 2011 [współwydawca z Wydawnictwem PLATAN] 
 • Andriej Kotin, Motyle w motelu 
 • Antologia dramatu lubuskiego, red. Andrzej Buck  
 • Tajemnice naszej ziemi. Wywiad-rzeka Alfreda Siateckiego z doktorem Andrzejem Marcinkianem, ostatnim spośród pierwszych lubuskich archeologów 
 • katalog do wystawy fotograficznej Stefana Kurzawińskiego Kazimierz Dolny w reporterskim skrócie 

2008

2005

2002

 • Wokół haiku. Antologia lubuska, wybór Władysław Klępka 
 • Konrad Wojtyła, Fri low 
 • Norwid – nasz współczesny. Profecja i recepcja, red. nauk. Czesław P. Dutka 
 • Mieczysław Warszawski, Zaledwie niczyj 
 • Grzegorz Chmielewski, Polskie biblioteki ludowe na pograniczu zachodnim w rejonie babimojsko-międzyrzecko-skwierzyńskim w latach 1880-1939 
 • Dopowiadanie zieleni. Antologia poetów żarskich

1999

 • Władysław Wilk, Dziennik snajpera, przedmowa Krzysztof Kąkolewski 
 • Gazda z Harendy. Materiały z Sesji Jubileuszowej XX-lecie działalności Oddziału Stowarzyszenia Przyjaciół Twórczości Jana Kasprowicza w Zielonej Górze (14 grudnia 1998), red. Pola Kuleczka 
 • Jan Kurowicki, Bajki miłosne z kobietami 
 • Robert Rudiak, Przeklęci & święci 
 • Czesław Sobkowiak, Światło przed nocą 
 • Andrzej K. Waśkiewicz, Horyzont zdarzeń. Cztery poematy

2019

 • Poza cenzurą katalog malarstwa Krzysztofa Grzondziela
 • Justyna Koronkiewicz, Naturalna kolej rzeczy
 • Katalog 5. Festiwalu Filmu i Teatru KOZZI-CZYŻEWSKA-FIJEWSKI Zielona Góra 2019
 • Katalog XXI Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny pn. TEATR
 • Halina Jerulank, Dotykam cię tylko myślami
 • Andrzej Buck, Czasopisma literackie młodych i dla młodych
 • W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin 
 • Marzena Więcek, Hekabe suka liże wiatr
 • Anna Tokarska - wiersze pod red. Andrzeja Bucka (wyd. II poprawione) 
 • Czesław Sobkowiak, Powszednie niebo

2016

 • Wojciech Śmigielski, Śnieżnobiałe wiśnie
 • Helena Zadrejko, Uroki Kresów 
 • Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry – wspomnienia i dokumenty 
 • II Zielonogórski Festiwal Filmu i Teatru Kozzi – Dymny – Himilsbach 
 • Czerwieńsk. Monografia miasta, pod. red. T. Nodzyńskiego 
 • Edward Mincer, Radiowe śpiewanki 
 • katalog XVIII Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny SZTUCZNA INTELIGENCJA 
 • Daniel Koteluk, Papierowa propaganda w bibliotece w osadzie wiejskiej Czerwieńsk w powiecie zielonogórskiego od 1949 do 1956 r. 

2013

 • Mirosława Szott, pomiary Zamku 
 • Stanisław Bryk, Stanisław Olejniczak, Działalność Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę i wspomnienia jego członków 
 • Informator WiMBP 
 • Katalog 2. Festiwalu Filmu i Teatru Kozzi Gangsta Film  
 • Oblicza prasy Ziem Zachodnich w latach 1945-2012, red. nauk. Andrzej Buck, Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek 
 • Monografia Okręgu Zielonogórskiego Związku Polskich Artystów Polskich. Ludzie – miejsca – wydarzenia 
 • Daniel Koteluk, Wizerunek kata w literaturze polskiej od XVI do XVIII wieku 
 • Katalog XIV Międzynarodowego Otwartego Konkursu na Rysunek Satyryczny CELEBRYCI 
 • Martyna Krutulska-Krychowicz, Niecodziennik MKK,Zielona Góra 2013, 156 s. 
 • Maciej Noskowicz, Droga do złota. Zielonogórska koszykówka w ekstraklasie

2010

2004

2001

1998

 • Henryk Szylkin. W 70. rocznicę urodzin 
 • Władysław Klępka, Lato zimorodka 
 • Janusz Koniusz, Wiązania pamięci 
 • Maska i cień. Sympozja Mickiewiczowskie (9 grudnia 1997, 20 maja 1998). Materiały pod redakcją Czesława P. Dutki 
 • Mieczysław J. Warszawski, We własnej skórze 
 • Mosty ze słów. Antologia opowiadań młodych autorów. Brücken aus Worten, wybór i oprac. Jolanta Sachers i Janusz Koniusz, Zielona Góra – Frankfurt n/O

1996

 • Alfred Siatecki, Drugie przykazanie miłości 
 • Michał Kaziów, Piętna miłości

1995

 • Mieczysław J. Warszawski, Cztery ściany bezdomności

1993

 • Czesław Sobkowiak, Wstęp do milczenia

Drukuj