Publikacja "Bibliotekarza Lubuskiego" 2021

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Okręgu 

Zadanie będzie dotyczyć opublikowania w wersji papierowej oraz równolegle elektronicznej dwóch numerów pisma branżowego „Bibliotekarz Lubuski” (wersja drukowana w łącznym nakładzie 450 egz.). 

Każdy z numerów pisma „Bibliotekarz Lubuski” zawierać będzie kilka obszernych artykułów prezentujących w sposób popularnonaukowy tematy aktualne, dotyczące np. badań czytelnictwa, współczesnego kształcenia bibliotekarzy, bibliotekarstwa praktycznego czy większych przedsięwzięć bibliotecznych. W kolejnych numerach planowane są artykuły zamieszczone w ramach działów funkcjonujących od kilku lat: Felietony/Eseje; Nowe media; Wokół czytelnictwa dziecięcego; Wydarzenia/Relacje/Opinie; Rozmowy; Z archiwalnej półki; Warto przeczytać. Obok tekstów problemowych, poświęconych zmianom we współczesnym bibliotekarstwie, a także dotyczących aktualnego rynku księgarskiego i wykorzystania nowych mediów, na łamach czasopisma zamieszczone będą szkice i artykuły o literaturze, bibliotekach i książkach oraz recenzje publikacji ważnych z punktu widzenia warsztatu bibliotekarza. Ukażą się relacje z konferencji, sympozjów, uroczystości, wyjazdów seminaryjnych, wystaw. Publikowane będą też omówienia przykładów działalności i dobrych praktyk, nie tylko w lubuskich książnicach. Na łamach „Bibliotekarza Lubuskiego” gościć będą bibliotekoznawcy, kulturoznawcy, bibliotekarze praktycy, pracownicy naukowi - z regionu (całe województwo lubuskie), kraju i z zagranicy. 

„Bibliotekarz Lubuski” wydawany jest w Oficynie Wydawniczej "Pro Libris" Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9. 

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego , Kultura: sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Całość projektu; 3 350,00 zł  

Wysokość dotacji: 3 200,00 zł 

Image

Drukuj