Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze od wielu lat wdraża pełną informatyzację procesów bibliotecznych. Aktualnie wszystkie działania biblioteki są w pełni zinformatyzowane. Katalog biblioteczny funkcjonuje tylko w formie elektronicznej, a obsługę wyszukiwania, wypożyczeń, zwrotów oraz wszelkich innych procedur związanych z obsługą dokumentów zapewnia zintegrowane oprogramowanie biblioteczne PROLIB. W ramach usług świadczonych przez WiMBP w Zielonej Górze funkcjonuje również znaczna liczba elektronicznych baz danych, zarówno własnych (tworzonych i zarządzanych przez bibliotekę), jak również pochodzących od zewnętrznych dostawców. Usługi świadczone przez bibliotekę wojewódzką, polegające na udostępnianiu zasobów bibliotecznych, obejmują zasięgiem nie tylko czytelników z miasta Zielona Góra, ale z całego regionu, czyli ponad milion mieszkańców województwa lubuskiego. Kolejnym niezwykle ważnym elementem w strukturze biblioteki jest Centrum Przetwarzania Danych Bibliotecznych, które świadczy usługi udostępniania bibliotekom regionalnym oprogramowania bibliotecznego PROLIB wraz ze wszystkimi bazami danych. Aktualnie z usługi tej korzysta 18 największych bibliotek regionalnych zlokalizowanych głównie w południowej części województwa lubuskiego. Jest to usługa kluczowa dla tych bibliotek, ponieważ informatyzacja procesów bibliotecznych w tych instytucjach jest prowadzona tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu oprogramowania PROLIB udostępnianego im przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Należy także podkreślić, iż Zielona Góra jest ważnym ośrodkiem akademickim, w którym studenci wymagają niezawodnego i ciągłego dostępu do materiałów dydaktycznych pozostających w zasobach WiMBP. Liczba unikalnych odwiedzin czytelników w ramach usług powoduje bardzo duże wykorzystanie mocy serwerów bibliotecznych, które muszą obsługiwać w bardzo krótkim czasie ogromne ilości zapytań wyszukiwawczych do baz danych. W trosce o zapewnienie bezawaryjnej pracy instytucji Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze wnioskowała do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu o dotację na realizację zadania w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura Kultury” pn. „Podniesienie jakości usług bibliotecznych poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej Biblioteki Norwida”. Przyznane dofinansowanie w wysokości 250 tys. zł pozwoli na zakup, rozbudowę i modernizację sprzętu serwerowego oraz urządzeń sieciowych głównej serwerowni WiMBP, co nie tylko podniesie jakość usług sieciowych świadczonych czytelnikom, ale zapewni także ciągłość udostępniania usług za pośrednictwem systemów informatycznych na wysokim poziomie.

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury - państwowego funduszu celowego

Program Operacyjny:Infrastruktura Kultury

Wysokość dotacji: 250 000,00  zł 

Całkowita wartość projektu: 323 287, 86 zł 

Image
Image

Drukuj