Anna Giniewska - Lubuski Bibliotekarz Roku 2019

Anna Giniewska - Lubuski Bibliotekarz Roku 2019

Lubuskim Bibliotekarzem Roku 2019 została Anna Giniewska, nauczyciel-bibliotekarz w Bibliotece Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Jest jej pracownikiem od 13 lat, na co dzień pracuje w Dziale Udostępniania Zbiorów jako animatorka czytelnictwa i biblioterapeuta. Wprowadziła na polski grunt nową metodę pracy w bibliotece, tzw. tablicę flanelową (Flannel Board Story), przy pomocy której realizuje warsztaty Flanelowe Opowieści (Storytime). Usprawniła system rejestracji na całoroczne warsztaty realizowane w bibliotece. Z jej inicjatywy biblioteka oferuje tematyczne zestawy książek na szkoleniach dla nauczycieli. Jako Członek Rady Literackiej Fundacji ABCXXI „Cała Polska czyta dzieciom”, poleca książki rekomendowane do zamieszczenia w Przewodniku po Dobrych Książkach.

Aktywnie promuje bibliotekę i jej działania na Facebooku i Instagramie oraz w lokalnych mediach: TVP3 Gorzów Wlkp., Gazeta Lubuska, Radio Gorzów, Bibliotekarz Lubuski.

Niektóre z jej działań wykraczają poza granice Polski. Należy do nich międzynarodowa akcja czytelnicza pt. Przerwa na czytanie – bicie rekordu w czytaniu na przerwie, która w 2019 roku (IV edycja) zgromadziła 991 placówek oświatowych z terenu Polski oraz 14 na świecie. W 2019 r. zrealizowała kolejną edycję rocznego programu czytelniczego pt. Czytanie na drugie śniadanie, skierowanego do przedszkoli, żłobków i klas 0, w którym wzięło udział prawie 2 tys. dzieci z 12 przedszkoli w woj. lubuskim. Zrealizowała w Bibliotece Pedagogicznej i poza nią liczne warsztaty biblioteczne dla ok. 650 dzieci i nauczycieli. Współpracowała ze środowiskiem lokalnym, m.in. przy organizacji: Nocy Bibliotek (Schronisko Azorki, Harcerze), wystawie „Matematyka jest wszędzie” (prezentacja prac uczniów gorzowskich szkół), zbiórce książek dla szpitali w ramach programu „Zaczytani”. Od lat współpracuje ze szkołami realizując całoroczne warsztaty zachęcające do czytania pt. CzytAnia w szkole. W 2019 r. uczestniczyło w nich ok. 640 uczniów. W audycji radiowej „Biblioteka Radia Zachód” omawia książki dla dzieci. Wykorzystując swoje kompetencje zrealizowała w gorzowskich przedszkolach program biblioterapeutyczny, wzmacniający u dzieci poczucie własnej wartości.

W 2019 r. została wyróżniona przez Fundację ABCXXI CPCD w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w roku szkolnym 2018/2019. Była też nominowana przez Gazetę Lubuską do tytułu „Osobowość Roku 2018”.

Jako lubuski lider kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” i koordynator lubuskich Klubów Czytających Rodzin, w ramach programu Rodzinne Czytanie Fundacji ABCXXI CPCD, przeprowadziła w 2019 r. badania naukowe na temat roli gorzowskich Klubów Czytających Rodzin w kształtowaniu kultury czytelniczej. Praca zostanie opublikowana w Wydawnictwie Naukowym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Prowadziła szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na podstawie autorskiego programu biblioterapeutycznego dla dzieci pt. „Każdy inny, wszyscy równi”, który uczył wzajemnej tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka, bez względu na pochodzenie, płeć, religię, wygląd, kulturę. Była współautorką projektu pt. „Zagraj w historię”, wspierającego edukację historyczną oraz zwiększenie roli biblioteki szkolnej jako atrakcyjnego miejsca nauki i zabawy. Działanie zostało zrealizowane przy współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej dla uczniów z 14 szkół z woj. lubuskiego. Od 2016 r. prowadzi profil FB CzytAnia, gdzie promuje zawód bibliotekarza.

Anna Giniewska przez 5 lat prowadziła Klub Czytających Rodzin Przystanek Czytankowo. Przy jej pomocy w woj. lubuskim powstało 9 kolejnych klubów, dziś koordynuje lubuskie kluby i zachęca do tworzenia nowych. Odznaczona Medalem Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego za działania na rzecz biblioterapii. Zdobywczyni 2 nagród w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” w latach 2014-2018 oraz 3 wyróżnień w latach 2013-2017. W 2018 r. nagrodzona przez Zarząd Województwa Lubuskiego za działania na rzecz rozwoju czytelnictwa.

Ciekawość, wiodąca cecha osobowości Anny Giniewskiej, prowadzi ją w różne strony, cały czas na nowo inspirując do działania. Wykracza poza schematy. Jest profesjonalna, bardzo kreatywna i entuzjastycznie nastawiona do wszystkiego co ją otacza. Dzięki otwartości bardzo szybko potrafi nawiązać kontakt z drugim człowiekiem.

W realizację projektów wkłada całe serce i udowadnia, że bez wsparcia finansowego można równie skutecznie promować czytelnictwo.

Tags :

Drukuj