BADANIA, ANALIZY, STATYSTYKI

2022

Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2022 r. – wykaz wg powiatów
Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2022 r. – statystyka

2021

Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2021 r. – wykaz wg powiatów
Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2021 r. – statystyka

2020

Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2020 r. – wykaz wg powiatów
Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2020 r. – statystyka
Biblioteki płd. części woj. lubuskiego w 2019 r. – wykaz wg powiatów
Opracowanie wyników ankiety Chynów 2
Biblioteki płd. części woj. lubuskiego wg powiatów w 2019 r. – statystyka
Nowe przestrzenie – nowe możliwości! Czy warto inwestować w biblioteki?

2018

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze na tle bibliotek wojewódzkich w kraju

2017

Badanie satysfakcji użytkowników WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze jako ważny element zarządzania jakością

2016

Młodzież w bibliotece

2015

„Nowocześni bibliotekarze w przestrzeni wirtualnej i rzeczywistej”. Szkolenie dla bibliotekarzy 2015. Opracowanie wyników ankiet ewaluacyjnych.

2014

Potrzeby i satysfakcja użytkowników Filii nr 6 WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze
Lubię – nie lubię... Satysfakcja zawodowa pracowników bibliotek

2013

Biblioteki południowej części województwa lubuskiego w wirtualnej przestrzeni – stan i perspektywy

2012

Biblioteka Obcojęzyczna – badanie oczekiwań użytkowników [część opisowa]
Biblioteka Obcojęzyczna – badanie oczekiwań użytkowników [prezentacja]
Biblioteka Wojewódzka w Zielonej Górze w opinii czytelników. Korzystanie z usług WiMBP
Czytelnictwo w erze cyfrowej

2011

Zbudujemy razem nowoczesną bibliotekę multimedialną
Zbudujemy razem nowoczesną bibliotekę multimedialną – wykresy

TYSIĄCE KSIĄŻEK

DO WYPOŻYCZENIA OD RĘKI