HISTORIA BIBLIOTEKI

Historia

Historia Biblioteki datuje się od 3 maja 1947 roku. Wówczas to w dwudziestopięciotysięcznej Zielonej Górze uroczyście otwarto pierwszą publiczną wypożyczalnię książek, która zapoczątkowała działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej. Znajdowała się wraz z Powiatową Biblioteką w nieistniejącym już budynku przy ul. Jedności Robotniczej 45 i dysponowała 328 książkami. W 1951 roku powołano Wojewódzką Bibliotekę Publiczną, a następnie w 1955 r. obydwie placówki połączono w Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną. W 1956 r. WiMBP otrzymała nową siedzibę przy ul. Jedności Robotniczej 57. Do poprzedniego lokalu przeniesiono Oddział dla Dzieci, pierwszą tego typu placówkę w województwie, funkcjonującą już od czterech lat w Zielonej Górze. Szybki rozwój miasta w latach pięćdziesiątych wpłynął na rozbudowę sieci bibliotecznej w Zielonej Górze. Pod koniec 1958 r. przy Starym Rynku 13 utworzono pierwszą filię biblioteczną nr 1. W krótkim czasie powstały następne placówki. W 1959 r. uruchomiono Filię nr 2 przy ul. Wrocławskiej, w 1960 Filię nr 3 przy al. Niepodległości. W latach następnych uruchamiano kolejne biblioteki filialne, obecnie jest ich 12.

Rozbudowa Zielonej Góry, istnienie prężnego środowiska literackiego, tworzenie się ośrodka naukowego, wzrost potrzeb i aspiracji mieszkańców spowodowały, że w połowie lat sześćdziesiątych podjęto intensywne starania o budowę gmachu odpowiadającego wymogom Biblioteki Wojewódzkiej. W 1968 r. przy al. Wojska Polskiego 9 rozpoczęto budowę nowej siedziby dwóch Bibliotek Wojewódzkich - Publicznej i Pedagogicznej. Siedem lat później oddano do użytku nowy, siedmiokondygnacyjny budynek o kubaturze 34 500 m3 i powierzchni 7 300 m2. WiMBP już wówczas nosiła imię Cypriana Norwida, które przyjęła w 1972 r., z okazji 25-lecia swej działalności. Estetyczne wnętrza, przestrzeń, światło, ciekawa jak na tamte czasy fasada, budziły duże zainteresowanie mieszkańców, którym w nowym budynku stworzono bardzo dobre warunki do korzystania z wcześniej zgromadzonych, bogatych i różnorodnych zbiorów. Jednocześnie przestrzenne magazyny pozwalały na systematyczne wzbogacanie ich o wartościowe nabytki. W nowoczesnym gmachu rozwinięto szeroką działalność upowszechnieniową. Od 1976 r. rozpoczęto organizację ekspozycji prezentujących dorobek poszczególnych oficyn wydawniczych, indywidualne wystawy twórczości wybitnych polskich ilustratorów, miejscowych plastyków i fotografików. Ponadto wystawy tematyczne związane z rocznicami historycznymi, ważnymi wydarzeniami w regionie i kulturze. Powstało Muzeum Książki Środkowego Nadodrza, a w 1980 - Galeria Polskiej Ilustracji Książkowej. Tradycją Biblioteki stały się organizowane Czwartki Lubuskie, na których gościli prawie wszyscy znani w polskiej literaturze współczesnej pisarze. Dziś Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida to nowoczesna i wyróżniająca się placówka kultury, nauki i informacji, która stale rozwija się i ewoluuje.

Jest miejscem spotkań lokalnej społeczności, przestrzenią kreatywnego działania i wymiany myśli. Stanowi ważny ośrodek na kulturalnej mapie miasta, regionu i kraju.

Więcej:
Dawid Kotlarek: "Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w latach 1947-2016, Zielona Góra 2017"

Dyrektorzy Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida
w Zielonej Górze

Od 2010
1994 – 2009
1992 – 1994
1960 – 1991
1958 – 1960
1956 – 1957
1955
1947 – 1954
Andrzej Buck
Maria Wasik
Maria Hołowińska
Grzegorz Chmielewski
Jan Engel
Władysław Drążkowski
Janina Janczewska
Władysław Borowczak

Kalendarium

ważniejsze wydarzenia z historii WiMBP im. Cypriana Norwida w Zielonej
Górze

1947 Otwarcie Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Jedności Robotniczej 4
1951 Powołanie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
1952 Uruchomienie Oddziału dla Dzieci
1955 Połączenie Biblioteki Miejskiej i Wojewódzkiej - utworzenie Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
1956 Inauguracja Czwartków Lubuskich – cyklicznych spotkań autorskich
1956 Przydzielenie WiMBP budynku przy ul. Jedności Robotniczej 57
1958 Wydanie pierwszego numeru „Biuletynu Informacyjno-Bibliograficznego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zielonej Górze” (obecnie „Bibliotekarz Lubuski”)
1968 Rozpoczęcie budowy nowego gmachu dwóch Bibliotek Wojewódzkich – Publicznej i Pedagogicznej
1972 Nadanie WiMBP imienia Cypriana Norwida
1975 Uruchomienie Biblioteki w nowym budynku przy al. Wojska Polskiego 9
1977 Otwarcie Muzeum Książki Środkowego Nadodrza oraz Gabinetu prof. J. Kostrzewskiego
1978 Zaliczenie zbiorów Biblioteki do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
1980 Udostępnienie zwiedzającym Galerii Polskiej Ilustracji Książkowej XVI-XX wieku
1994 Rozpoczęcie wdrażania komputerowego systemu zarządzania Biblioteką PROLIB
1995 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Literackiego
2001 Przyznanie WiMBP statusu biblioteki naukowej
2001 Pierwszy numer Lubuskiego Pisma Literacko-Kulturalnego „Pro Libris”
2005 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Naukowego
2006 Przystąpienie do projektu realizowanego przez Uniwersytet Zielonogórski pn. Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa
2006 Inauguracja działalności Dyskusyjnych Klubów Książki z inicjatywy Instytutu Książki oraz Biblioteki British Council
2010 Konwersja tekstowego formatu kompleksowego systemu zarządzania biblioteką Prolib do graficznego formatu Marc 21
2010 Otwarcie pierwszej w województwie mediateki Góra Mediów
2011 Utworzenie Muzeum Ilustracji Książkowej
2011 Inauguracja Zielonogórskiego Salonu Poezji
2011 Inauguracja Czytelni Dramatu (cykl publicznych prób czytanych wybranych współczesnych dramatów)
2011 Współorganizacja Otwartego Międzynarodowego Konkursu na Rysunek Satyryczny
2011 Inauguracja Festiwalu Literackiego Proza Poetów; nadanie mu imienia Anny Tokarskiej (2014)
2011 Inauguracja cyklu naukowych konwersatoriów bibliotekoznawczych
2012 Otwarcie Szklanej Pułapki, drugiej mediateki w mieście
2012 Inauguracja Festiwalu Filmu i Teatru im. Maćka Kozłowskiego Kozzi Gangsta Film/Teatr Festiwal w Kargowej
2013 Uruchomienie biblioboxu – całodobowej wrzutni służącej do zwrotów wypożyczonych zbiorów
2013 Odsłonięcie Ławeczki Norwida – pomnika Cypriana Norwida w formie multimedialnej ławeczki
2014 Pierwsza edycja Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego
2016, 2018 Digitalizacja „Gazety Zielonogórskiej” i „Gazety Lubuskiej” z lat 1950-2000 z dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – pierwszy etap
2017 Zakupienie dostępu do platformy Legimi- dostęp do e-booków
2019 Uruchomienie nowej agendy Biblioteki – Lubuskie Laboratorium Książki „GreenBook”
2020-2021 Digitalizacja starodruków ze zbiorów Biblioteki Norwida w Zielonej Górze i Zielonogórsko-Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Paradyżu z dotacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2021 Pozyskanie od firmy PocketBook nowoczesnych czytników książek elektronicznych