STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA ZIEMI LUBUSKIEJ 1954-2019

STOWARZYSZENIE BIBLIOTEKARZY POLSKICH NA ZIEMI LUBUSKIEJ 1954-2019

Ukazała się ważna dla naszego środowiska publikacja zatytułowana – „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Lubuskiej 1954-2019”. Wydana została przez Zarząd Okręgu SBP wraz z Oddziałem Zielonogórskim, przy współpracy z gorzowskim Zarządem Oddziału. Jej powstanie ma związek z jubileuszem 100-lecia działalności naszej organizacji zawodowej. Ogólnopolska uroczystość z tej okazji odbyła się w Bibliotece Narodowej 20 października 2017 r. Natomiast bibliotekarze lubuscy dla uczczenia jubileuszu spotkali się 13 stycznia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego i w tamtejszej sali konferencyjnej „zgłębiali" historię SBP oglądając przygotowane na tę okazję prezentacje. Pierwsze wystąpienie, 100 lat SBP – rola i znaczenie dla bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza, siłą rzeczy nawiązywało do wspomnianego jubileuszu. Referat wraz z prezentacją przygotowała Mariola Szydło z Biblioteki UZ. Wystąpienie to uzmysłowiło obecnym zakres działań naszej organizacji w kształtowaniu bibliotekarstwa polskiego – współudział w tworzeniu prawa bibliotecznego, kształceniu zawodowym i integracji bibliotekarzy, popularyzowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w bibliotekach oraz wdrażaniu nowych technik informatycznych.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły Stowarzyszenia w naszym regionie. Pierwsze z nich - SBP w województwie lubuskim – to prezentacja przedstawiona przez Marię Wasik, a przygotowana wspólnie z Marią Adamek, która wiele czasu poświęciła na wyszukanie w archiwum potrzebnych informacji. Tutejsze Stowarzyszenie zostało powołane w Zielonej Górze na spotkaniu założycielskim 14 kwietnia 1954 roku. Przypomniana została struktura organizacyjna, liczba Kół i członków w kolejnych latach oraz nazwiska przewodniczących Okręgów i Oddziałów. Następnie zaprezentowano różnorodność działań lubuskiego SBP, poczynając od wydawnictw – materiałów konferencyjnych, informatorów o bibliotekach, po czasopisma – „Bibliotekarz Lubuski", „Teraz My". Zaprezentowano również spotkania integracyjne – plenerowy Dzień Bibliotekarza, seminaria wyjazdowe do bibliotek w innych województwach oraz turystyczne wyjazdy po Europie.

Po przerwie drugi blok spotkania rozpoczął Jan Tyra z Żar, który w interesujący sposób opisał, organizowane od 14 lat i mające już ogólnopolski zasięg, Przeglądy Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Wystąpienie to z racji ponadregionalnego działania wyodrębniono na końcu publikacji.

Swoje ciekawe i bogate działania przedstawiły Koła z Zielonej Góry: Koło SBP w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Maria Grzegorzewskiej – prezentacja Jolanty Stadnik, przygotowana wspólnie z Małgorzatą Siadaczką oraz Koło SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowane przez Grażynę Lipińską-Nowak, a opracowane z Wandą Milczewską. W publikacji dodatkowo zamieszczono historię Koła w zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida opracowaną przez Adama Rosę.

W książce dodatkowo zamieszczono wykaz bibliotek i bibliotekarzy uhonorowanych przez Zarząd Główny SBP. Opisane wydarzenia na końcu książki zostały zilustrowane zdjęciami, jakie zachowały się, przede wszystkim z dawnych lat.

Zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji wymagało czasu i poszukiwań w różnych źródłach. Nasunął się więc logiczny wniosek, że należy udokumentować historię lubuskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w formie trwałej jako publikację, by nasi następcy nie musieli ponownie sięgać do archiwów. Mamy ponadto nadzieję, że przybliżenie przeszłości Stowarzyszenia oraz podkreślenie jego roli w rozwoju bibliotekarstwa, zachęci do aktywnego udziału w organizacji. Działania te, pokazane na spotkaniu podczas prezentacji i zilustrowane wieloma zdjęciami, były oglądane z racji upływu czasu z wielkim sentymentem. W imieniu wszystkich autorów tekstów zamieszczonych w tym opracowaniu życzymy – miłych wspomnień! A na przyszłość wielu pomysłów do działania w Stowarzyszeniu!

Ponadto składamy serdeczne podziękowania naszej Koleżance Alicji Błażyńskiej za edytorskie przygotowanie książki – to jest za projekt pięknej okładki oraz profesjonalny skład komputerowy.

Ukazała się ważna dla naszego środowiska publikacja zatytułowana – „Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich na Ziemi Lubuskiej 1954-2019”. Wydana została przez Zarząd Okręgu SBP wraz z Oddziałem Zielonogórskim, przy współpracy z gorzowskim Zarządem Oddziału. Jej powstanie ma związek z jubileuszem 100-lecia działalności naszej organizacji zawodowej. Ogólnopolska uroczystość z tej okazji odbyła się w Bibliotece Narodowej 20 października 2017 r. Natomiast bibliotekarze lubuscy dla uczczenia jubileuszu spotkali się 13 stycznia 2018 r. w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego i w tamtejszej sali konferencyjnej „zgłębiali" historię SBP oglądając przygotowane na tę okazję prezentacje. Pierwsze wystąpienie, 100 lat SBP – rola i znaczenie dla bibliotekarstwa i zawodu bibliotekarza, siłą rzeczy nawiązywało do wspomnianego jubileuszu. Referat wraz z prezentacją przygotowała Mariola Szydło z Biblioteki UZ. Wystąpienie to uzmysłowiło obecnym zakres działań naszej organizacji w kształtowaniu bibliotekarstwa polskiego – współudział w tworzeniu prawa bibliotecznego, kształceniu zawodowym i integracji bibliotekarzy, popularyzowaniu nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych w bibliotekach oraz wdrażaniu nowych technik informatycznych.

Pozostałe wystąpienia dotyczyły Stowarzyszenia w naszym regionie. Pierwsze z nich - SBP w województwie lubuskim – to prezentacja przedstawiona przez Marię Wasik, a przygotowana wspólnie z Marią Adamek, która wiele czasu poświęciła na wyszukanie w archiwum potrzebnych informacji. Tutejsze Stowarzyszenie zostało powołane w Zielonej Górze na spotkaniu założycielskim 14 kwietnia 1954 roku. Przypomniana została struktura organizacyjna, liczba Kół i członków w kolejnych latach oraz nazwiska przewodniczących Okręgów i Oddziałów. Następnie zaprezentowano różnorodność działań lubuskiego SBP, poczynając od wydawnictw – materiałów konferencyjnych, informatorów o bibliotekach, po czasopisma – „Bibliotekarz Lubuski", „Teraz My". Zaprezentowano również spotkania integracyjne – plenerowy Dzień Bibliotekarza, seminaria wyjazdowe do bibliotek w innych województwach oraz turystyczne wyjazdy po Europie.

Po przerwie drugi blok spotkania rozpoczął Jan Tyra z Żar, który w interesujący sposób opisał, organizowane od 14 lat i mające już ogólnopolski zasięg, Przeglądy Pasji Twórczych Bibliotekarzy. Wystąpienie to z racji ponadregionalnego działania wyodrębniono na końcu publikacji.

Swoje ciekawe i bogate działania przedstawiły Koła z Zielonej Góry: Koło SBP w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Maria Grzegorzewskiej – prezentacja Jolanty Stadnik, przygotowana wspólnie z Małgorzatą Siadaczką oraz Koło SBP w Bibliotece Uniwersyteckiej zaprezentowane przez Grażynę Lipińską-Nowak, a opracowane z Wandą Milczewską. W publikacji dodatkowo zamieszczono historię Koła w zielonogórskiej Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Cypriana Norwida opracowaną przez Adama Rosę.

W książce dodatkowo zamieszczono wykaz bibliotek i bibliotekarzy uhonorowanych przez Zarząd Główny SBP. Opisane wydarzenia na końcu książki zostały zilustrowane zdjęciami, jakie zachowały się, przede wszystkim z dawnych lat.

Zebranie materiałów i przygotowanie prezentacji wymagało czasu i poszukiwań w różnych źródłach. Nasunął się więc logiczny wniosek, że należy udokumentować historię lubuskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w formie trwałej jako publikację, by nasi następcy nie musieli ponownie sięgać do archiwów. Mamy ponadto nadzieję, że przybliżenie przeszłości Stowarzyszenia oraz podkreślenie jego roli w rozwoju bibliotekarstwa, zachęci do aktywnego udziału w organizacji. Działania te, pokazane na spotkaniu podczas prezentacji i zilustrowane wieloma zdjęciami, były oglądane z racji upływu czasu z wielkim sentymentem. W imieniu wszystkich autorów tekstów zamieszczonych w tym opracowaniu życzymy – miłych wspomnień! A na przyszłość wielu pomysłów do działania w Stowarzyszeniu!

Ponadto składamy serdeczne podziękowania naszej Koleżance Alicji Błażyńskiej za edytorskie przygotowanie książki – to jest za projekt pięknej okładki oraz profesjonalny skład komputerowy.

Tags :

Drukuj