Urodziny Norwida – obchody Roku Norwida w 200-lecie urodzin artysty

Organizatorzy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Zielonej Górze 

Program Urodzin…. to szereg wydarzeń z udziałem najciekawszych uczestników i najwnikliwszych obserwatorów polskiego życia literackiego. Przez trzy dni (22-24 września 2021) mali i dorośli widzowie będą mogli brać udział nie tylko w spotkaniach i panelach dyskusyjnych, ale również w wystawach (od maja 2021) i konkursach nadających wydarzeniu interdyscyplinarny charakter. 

Gościnnie u Norwida - żadne przyjęcie urodzinowe nie może odbyć się bez znamienitych gości. Na urodzinach Norwida pojawi się współczesna pisarka dla dzieci: Joanna Olech (24 września o g. 12.00 w Bibliotece Norwida). 

Norwid nowo odkryty – film przygotowany przez bibliotekarzy z WiMBP, opwiadający o młodym Norwidzie (w tej roli zielonogórski aktor), niemocy twórczej, niezrozumieniu jego dzieł wśród mu współczesnych i ponadczasowości, uniwersalność utworów pisarza w XXI w. 

Czytamy Norwida -  konkurs dla osób dorosłych rywalizujących na interpretacje wierszy C. Norwida. Uczestnicy będą mogli dowolnie zaaranżować swoje wykonanie (strojem, oprawą muzyczną, rekwizytami). Jury składające się z aktorów, dziennikarzy, osób kultury, oceniać będzie wykonanie i interpretację utworu. Przyznają nagrodę główną i dwa wyróżnienia (nagrody rzeczowe). 

Zaczytani w Norwidzie - gra rodzinna. Zadaniem Uczestników Konkursu (para: osoba pełnoletnia i niepełnoletnia, która ukończyła trzynasty rok życia) jest wykonanie 8 zadań dotyczących twórczości patrona zielonogórskiej książnicy, w wyznaczonych przez Organizatora miejscach w gmachu głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. Potwierdzeniem prawidłowego wykonania zadania jest otrzymanie w wyznaczonych miejscach naklejek, które Uczestnik umieszcza na Karcie Uczestnika Konkursu. Po zdobyciu kompletu naklejek Uczestnik Kartę Konkursu wrzuca do urny znajdującej się w Biurze Konkursu. O zwycięstwie zdecyduje losowanie, które przeprowadzi Komisja Konkursowa. Zwycięska para otrzymuje nagrody rzeczowe. 

Cyprian Norwid żar słowa i treści porządek – wystawa z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie (galeria Biblioteki Norwida). 

Rysunki Norwida - wystawa oryginalnych prac pisarza na wielkoformatowych planszach (przed gmachem głównym Biblioteki Norwida) 

Każdy czytelnik, który odwiedzi Bibliotekę podczas Urodzin Norwida otrzyma balonik, przypinkę, słodki poczęstunek i będzie mógł zrobić sobie pamiątkowe selfie z kartonem z hasztagiem,,200UrodzinyNorwida’’. Nowi użytkownicy otrzymają bezpłatnie kartę do biblioteki.

Projekt dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Zielona Góra, Kultura : sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

Całość projektu: 6 700,00 zł  

Wysokość dotacji: 6 000,00 zł 

Image

Drukuj